Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Välinvesterat pappersbruk höjer kapaciteten av white top kraftliner

SCA är Europas största privata skogsägare och kanske även den mest långsiktiga aktören inom den moderna skogsnäringen. Den norrländska långsamtväxande skogen är basen för en konkurrenskraftig skogsindustri där råvaran används på bästa sätt med fullt nyttjande av varje träd, samtidigt som skogens höga naturvärden bevaras.

Ett skogsbruk som både långsiktigt ger värdefull virkesråvara och som bevarar viktiga naturvärden är ett självklart ansvar för ett företag som SCA. Men det är också en affärsmöjlighet eftersom fler och fler kunder ställer allt högre krav på sina leverantörer. Detta långsiktiga sätt att bruka skogen gör att SCA uppfyller den krävande skogsbruksstandarden FSC, Forest Stewardship Council. Denna standard för ansvarsfullt skogsbruk har stöd av stora miljöorganisationer som WWF och efterfrågas av kunder över hela världen.

Tar vara på hela trädet

Inom SCA finns alla processer för att ta vara på hela trädet. Från sågverken går råvaran ut till pappers- och massabruken. Det optimala är att ha dessa verksamheter så nära varandra som möjligt. Så är det i Piteå, där Munksunds sågverk respektive pappersbruk ligger bara ett par kilometer ifrån varandra.
– Vi på pappersbruket får både sågverksflis och bränsleflis från sågverket. Vårt samarbete är ett bra exempel på de synergier som SCA arbetar för att skapa inom hela verksamheten för att på ett optimalt sätt ta vara på hela trädet och maximera värdet av råvaran, säger Jens Riglert, fabrikschef på Munksunds pappersbruk.
Munksunds pappersbruk är en mycket välinvesterad och modern anläggning för tillverkning av förpackningspapper med vitt eller brunt ytskikt. En allt större andel av produktionen kretsar kring förädlade produkter som höjer värdet i hela processen. Utöver pappersprodukter levereras även biprodukter, såsom tallolja och värmeenergi, till andra aktörer som gör värdefulla produkter av det.

Ökar på white top kraftliner

Under både 2018 och 2019 gjordes stora investeringar i Munksunds pappersbruk för att öka produktionskapaciteten av white top kraftliner. Det är en produkt som efterfrågas allt mer samtidigt som andra papperstyper, främst tidningspapper, går ner i efterfrågan.
– White top är en finare kraftliner som används för att producera förpackningar av olika slag. Ofta är det förpackningar som både skyddar innehållet och som ska fungera som display eller reklampelare, som till exempel chipslådor, elektronikprodukter eller olika typer av dryckestråg. Då är kraven höga både på funktion och design, förklarar Jens Riglert.
I modern papperstillverkning används olika stora andelar returpapper, beroende på vad papperet ska användas till. Munksunds pappersbruk återköper stora mängder returpapper som blandas i processen och blir en del av kraftlinern. Det är också en del av det viktiga arbetet för att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk där återväxten är större än råvaruuttaget.

Gnutti Carlo
FMV utbildning
Car-o-liner