Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

FMTS måste se över alla tänkbara rekryteringsmöjligheter

Sverige behöver bygga upp ett starkt försvar igen och då kommer alla typer av talanger och kompetenser att behövas. Halmstad garnison kan ses lite som en föregångare när det gäller mångfald och jämlikhet.

Caroline Norenborg

Halmstad garnison omfattar Luftvärnsregementet, Militärhögskolan och Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS. Överste Annelie Vesterholm slog hål på många myter när hon blev den första kvinnliga chefen för FMTS och därefter den första kvinnliga förbandschefen vid hela garnisonen.

Mitt i en förändringsprocess

FMTS är mitt uppe i en spännande förändringsprocess, inte minst då den tekniska skolan nu även ska utveckla krigsförband. Extra intressant är att FMTS har kvinnliga chefer på samtliga nivåer. Utöver Annlie Vesterholm är det bataljonchef Caroline Norenborg (första kvinnliga bataljonchef inom garnisonen), kompanichef Linda Bremer samt plutonchef Elin Nylander som driver utvecklingen av bataljonen.
Caroline Norenborg inledde sin resa inom Försvarsmakten i mitten av 90-talet och då mycket för att testa på något annorlunda och ovanligt för en tjej. Det fanns då många förutfattade meningar både kring vad Försvarsmakten var för en arbetsplats men även kring vad kvinnor ansågs klara av. Även om en del av detta finns kvar, både i samhället och i försvarsmakten, så har attityder förändrats till det bättre sedan dess.
– Försvarsmakten är en helt annan arbetsplats idag. Under 90-talet var det mycket tal om att kvinnor inte behövde arbeta inom försvaret och att det då var ganska onödigt att ens försöka. Det såg jag som en utmaning som jag ville möta och klara av, säger Caroline Norenborg, som också beskriver sin resa inom Försvarsmakten som ett resultat av en sen trotsålder.

Ser över alla rekryteringsmöjligheter

För att kunna utvecklas i den takt som krävs för att Sverige i framtiden ska ha ett försvar värt namnet så måste hela Försvarsmakten, inklusive FMTS, se över alla rekryteringsmöjligheter som finns. Eftersom statistiken i Sverige visar på ett minskat intresse för industri- och teknikorienterade utbildningar finns all anledning till oro för FMTS.
– För att utveckla 1. Operativ logistikbataljon för framtiden behöver vi inom FMTS rekrytera fler teknikintresserade ungdomar, och samtidigt anställa fler tekniker och ingenjörer från näringslivet. Det är en stor utmaning men vi driver ett målmedvetet arbete för att marknadsföra Försvarsmakten och FMTS som attraktiva arbetsgivare, säger Annelie Vesterholm.

Behöver komma närmare näringslivet

Försvarsmakten erbjuder unika möjligheter för utveckling som är till nytta överallt i samhället, inom alla yrkeskategorier och för alla typer av uppdrag. Vad som har blivit tydligt i det nya försvaret är behovet av att samverka med övriga samhället. Då speciellt som man i större utsträckning behöver dela kompetens med andra arbetsgivare.
Det är främst genom att dela kompetens med teknik- och verkstadsföretagen som FMTS kan bygga en stark teknisk organisation inom försvaret. Därför är det viktigt att marknadsföra Försvarsmakten och FMTS som attraktiva samarbetspartners för dessa företag. Att närma sig näringslivet blir en av de viktigaste uppgifterna framöver vid sidan av att lyfta teknikyrken bland unga.

BFL