Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Teknisk kompetens är eftertraktad inom Försvarsmakten

Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, har ansvar för att utbilda och kompetensutveckla personal inom alla tekniska kompetenser som finns inom Försvarsmakten. Det är ett väldigt brett ansvarsområde som omfattar många olika kompetenser och yrkesroller.

Annelie Vesterholm (i förarhytten)

Vid FMTS ges utbildning på alla nivåer inom Försvarsmakten, från befattningsutbildningar för soldater som genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU) till avancerade påbyggnadsutbildningar för officerare, specialistofficerare eller civilanställda inom teknisk tjänst. Dessutom ansvarar FMTS för att utbilda i teknisk tjänst inför utlandsmissioner.

Många olika yrkesroller

Listan på yrkesroller är lång och omfattar i stort sett alla tänkbara yrkeskategorier inom flyg- och vapenteknik, fordonsmekanik, verkstadsteknik, satellit- och radarteknik, nätverks- och it-teknik samt mjukvaruutveckling, systemdrift och underhåll. Nästan alla typer av tekniska tjänster samt ingenjörskunskap som finns inom det privata näringslivet finns även representerade inom Försvarsmakten.
Som arbetsgivare är Försvarsmakten mycket långsiktig. Det omfattar även FMTS, som just nu genomgår stora förändringar för att bli bättre rustad för framtiden både som teknisk skola och som krigsförband. Investeringsgraden är högre än på väldigt länge men det behövs fler åtgärder, bland annat för att kunna ta emot fler värnpliktiga som utgör grundunderlaget för hela Försvarsmaktens rekryteringsarbete.

Måste rekrytera fler

Den första operativa logistikbataljonen, eller 1. Operativa Logistikbataljon som det formellt skrivs, är FMTS krigsförband som till stor del är uppbyggt av tidvis tjänstgörande soldater. Annelie Vesterholm är den första kvinnliga chefen för FMTS samt även den första kvinnliga förbandschefen vid Halmstad garnison. Hon ansvarar för utvecklingen av både tekniska skolan och för 1. Operativa Logistikbataljon.
– Vi får ett ännu större ansvar framöver då vi kommer att ha en organisation med mer materiel och fler människor. Vi behöver bygga nya utbildningslokaler och rekrytera mycket mer än vad vi gjort tidigare. Allt är ett resultat av politiska beslut som säger att vi ska stärka Försvarsmakten och FMTS, berättar Annelie Vesterholm.

Behöver bli mer synliga

FMTS söker etablera fler näringslivssamarbeten och bli mer synliga som arbetsgivare. En annan viktig uppgift är att synliggöra de tekniska rollerna som attraktiva arbeten för tjejer. Det är en del av Försvarsmaktens arbete för att uppnå mångfald och jämlikhet genom hela organisationen.
– Försvarsmakten är i mångt och mycket som vilken arbetsgivare som helst – arbetstagare ställer helt andra krav idag och vi måste kunna visa att vi är en attraktiv arbetsplats som ger möjligheter, säger Annelie Vesterholm, som själv har varit verkstadschef inom Försvarsmakten och som gjort en spännande resa inom sin karriär.
För att öka teknikintresset bland ungdomar och då inte minst tjejer kan Försvarsmakten visa på många goda exempel. Ingen annan organisation har tillgång till lika mycket spetsteknik, som exempel. Den som vill arbeta med banbrytande teknik, och samtidigt göra skillnad för samhället och för Sverige, ska söka sig till Försvarsmakten.