Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Fokus på jämställdhet inom det nya försvaret

Inom 1. Operativa Logistikbataljon vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) rekryteras just nu ett stort antal nya förmågor, både till det operativa kompaniet samt grundutbildningskompaniet Vapnö kompani. Fokus ligger på att främja jämställhet.

Elin Nylander

Det operativa kompaniet och Vapnö kompani lever sida vid sida och har en del samarbeten men är fortfarande två olika verksamheter. Inom det operativa kompaniet finns en teknisk pluton med ansvar för att stötta andra förband med teknikrelaterade tjänster.

En jämställd arbetsplats

Plutonchef Elin Nylander sökte sig till 1. Operativa Logistikbataljon och den tekniska plutonen för att hon såg en utmaning i att utvecklas inom ett mansdominerat yrke.
– Försvarsmakten har förändrats mycket och är idag en arbetsgivare som vill utvecklas inom jämställdhet. Det görs på flera olika sätt. Det finns bland annat speciella mentorprogram för kvinnor och en övergripande arbetsstruktur med en tydlig ambition att utvecklas som jämställd arbetsgivare, menar Elin Nylander.
Som attraktiv arbetsgivare och i konkurrens med teknikorienterade företag inom det privata näringslivet måste Försvarsmakten påvisa goda utvecklingsmöjligheter för en större målgrupp, för såväl kvinnor som män. Det gäller inte minst inom den teknisk plutonen och 1. Operativa Logistikbataljon, som omfattar många yrkesroller som inom det övriga näringslivet fortfarande anses vara mansyrken.
– Jag kom in i Försvarsmakten för ungefär tio år sedan och mycket har hänt under det senaste decenniet. FMTS kan ses lite som en föregångare inom Försvarsmakten eftersom det finns en kultur här som främjar jämställdhet, tillägger Elin Nylander.

Introduktion till FMTS

Försvarsmaktens tekniska skola FMTS har sitt huvudsäte i Halmstad. FMTS bedriver teknisk utbildning inom alla försvarsgrenar och är Försvarsmaktens största skola. Skolan har funktionsansvar för teknisk tjänst inom Försvarsmakten, vilket innebär att följa utvecklingen på teknikområdet, förutse kommande behov och föreslå förändringar och förbättringar.
FMTS insatsförband är den tekniska bataljonen som har verksamhet i Revinge, Eksjö, Skövde, Kungsängen, Boden och Halmstad. I Halmstad har den tekniska bataljonen sin stab och ledningsfunktion. Bataljonen stödjer förband med teknisk tjänst inom främst markarenan.