Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Vapnö kompani grundutbildar för FMTS insatsförband

Halmstad garnison är en mycket stor arbetsgivare i regionen. Inom garnisonen finns tre organisationer av stor betydelse för hela Försvarsmakten – Luftvärnsregementet, Militärhögskolan och Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS. I skrivande stund pågår ett omfattande utvecklingsarbete vid samtliga verksamheter.

Linda Bremer

FMTS har uppmärksammats mycket på senare tid tack vare de förändringar som pågår inom verksamheten. Den tekniska skolan har fått ett nytt insatsförband med nya kompanier och plutoner. Nu pågår ett omfattande rekryteringsarbete för att utveckla dessa.

Utbildar för de tekniska krigsförbanden

1. Operativa Logistikbataljon är FMTS insatsförband och är därmed en del av Försvarsmaktens insatsförmåga. Den främsta uppgiften för den operativa logistikbataljonen är att rusta andra förband med tekniskt stöd, teknisk implementering och reparationer av teknisk materiel inom hela Försvarsmakten.
Inom 1. Operativa Logistikbataljon finns dels ett operativt kompani samt ett grundutbildningskompani, Vapnö.
– Värnpliktiga som ska krigsplaceras inom 1. Operativa Logistikbataljon genomgår sin grundutbildning på Vapnö kompani. Här fokuserar vi på utbildning i soldattjänst såsom vapentjänst, strid, fält, sjukvård och naturligtvis fysisk träning. Vi förbereder även rekryterna för deras fortsatta resa inom de tekniska krigsförbanden, förklarar Linda Bremer, kompanichef för Vapnö kompani.

Värdesätter långsiktighet

Vapnö kompani består av två grundutbildningsplutoner och en mekanikerskola. Kompaniet etablerades 2018 och är fortfarande under uppbyggnad med siktet inställt på långsiktighet. Det nya försvaret som det nu talas mycket om behöver byggas med långsiktigt hållbara insatser och det omfattar inte minst ett långsiktigt rekryteringsarbete.
– Vi rekryterar för att behålla vår personal inom Försvarsmakten och därför fokuserar vi mycket på värden som bra ledarskap, lyhördhet för förändringar och god problemlösningsförmåga. Vi har ett större rekryteringsunderlag nu tack vare den könsneutrala värnplikten men vi behöver fortfarande jobba för öka intresset för de tekniska tjänsterna, säger Linda Bremer.
Vapnö kompani ska vidareutvecklas för att på sikt kunna ta emot fler värnpliktiga och därmed göra en ännu större insats för de tekniska krigsförbanden.