Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Halland – en vacker livsplats och en tillväxtregion som lockar företag

Halland är ett län som kan liknas vid ett Sverige i miniatyr – här finns nämligen allt. Kust, skog och hav. Vackra stadsmiljöer, landsbygdsidyller och bra infrastruktur. Inte så konstigt kanske att Halland är det län i Sverige som har högst nettoinflyttning. Även företag och entreprenörer har upptäckt Halland som en bra region att etablera sig i. Närheten till storstadsregioner, kombinerat med en naturnära livsplats, lockar företag inom såväl mat och besöksnäring som hälsoteknik och hållbarhet.

Invest in Halland är en samverkansplattform som har etablerats på initiativ av Region Halland tillsammans med de halländska kommunerna. Deras uppgift är att främja nya investeringar i länet, samtidigt som de ska stötta och utveckla det halländska näringslivet. Och de senaste åren har man sett hur intresset för att starta företag i Halland bara ökar. Tillväxtpotentialen ser man främst inom fyra områden: datadriven vård, besöksnäring, foodtech samt hållbara material.
– Inom dessa fyra områden ser vi att vi har extra goda möjligheter att erbjuda ett gynnsamt företagsklimat som lockar nya investerare och företag, säger Jimmy Sandberg, kommunikationschef på Invest in Halland och Visit Halland.

Stora satsningar på infrastruktur

Halland har många fördelar som gynnar företag oavsett vilken bransch de verkar inom. En av de mest uppenbara är läget mellan två storstadsregioner, nämligen Göteborg i norr och Malmö – Köpenhamn i söder. Från Halland är det inte långt till någon av dessa regioner.
– Läget är en viktig konkurrensfördel, liksom våra goda kommunikationer genom Halland. Vi har en motorväg som går rakt igenom länet, och detsamma gäller tågtrafiken som förbinder Halland med andra regioner på ett smidigt sätt. Infrastrukturen är något av det första nya intressenter tittar på när de söker etablera sig på ett nytt ställe, säger Jimmy Sandberg.
Det pågår just nu flera stora satsningar för att stärka infrastrukturen i Halland. Faktum är att det ska satsas ungefär 100 miljoner kronor per år för att utveckla infrastrukturen mellan 2018 och 2029. Det gäller även bredbandsinfrastrukturen som i olika jämförelser visar att Halland redan idag har det snabbaste bredbandet i Sverige.

Leva sin dröm

De halländska kustkommunerna är välkända resmål för den som söker sol och salta bad, men Halland har mycket mer att erbjuda. Här finns allt från bördiga jordbruksmarker till lummiga skogar. Halland har sedan länge en stark besöksnäring men bra kan alltid bli bättre. Destinationsutvecklingen sker inom Visit Halland, som liksom Invest in Halland är ett initiativ från Region Halland och kommunerna i samverkan.
Besöksnäringen bidrar stort till att öka Hallands attraktivitet. Därför satsar regionen stort på att vidareutveckla de värden som gör Halland så attraktivt för besökare.
– Samma värden som lockar hit en stor mängd turister varje år, lockar även entreprenörer som vill leva sin dröm på landet eller företag som vill erbjuda sina medarbetare en lugn och vacker livsplats vid sidan av jobbet, säger Jimmy Sandberg.