Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kungsbacka har en ljus framtid

Fredrik Hansson utanför sin arbetsplats i kommunalhuset i Kungsbacka.

”Bra läge och goda förutsättningar”

Kungsbacka har fyra kommunalråd där Fredrik Hansson (C) är den yngsta med sina 45 år. Tidningen Näringsliv strålade samman med Fredrik och pratade framtid, visioner och vad som är bäst med Kungsbacka. Fredrik började intressera sig för politiken redan som 12-åring.

– Det var tack vare att jag har släkt inom politiken, säger Fredrik och tänker då på sin farfar och farbror som båda hade och har Centern som sin partifärg.
– Det blev många disskusioner hemma vid köksbordet, säger Fredrik som också har stark anknytning till idrottens föreningsliv och i synnerhet fotboll.
– Min pappa (Lennart Hansson) vigde sitt liv i Lerkils IF som spelare, ledare och ordförande, säger Fredrik. Han var också fotbollsdomare under många år. Själv tyckte jag politiken var roligare så därför lämnade jag fotbollen ganska tidigt.Fredrik som var brandman innan han blev kommunalråd.
– Jag är fortfarande tjänstledig som brandman och nu har det gått några år och livet som kommunalråd är en resa som han trivs alldeles utmärkt med.
– Det är inte bara ett liv med arbete under dagtid. Man får för det mesta anpassa sig till de olika sysslorna som arbetet kräver oavsett klockslag.

Här nedan utvecklar Fredrik Hansson om Kungsbacka och dess framtid och nutid.

Om Kungsbacka och dess framtid?

– Kungsbacka har ett bra läge och goda förutsättningar att även framöver vara en fantastisk kommun att bo och verka i. Vi mår bra, är friska och lever längst i hela landet. Det är något som vi ska värna och utveckla! Jag tror det är den fina miljö i kombination med friskvård och ett aktivt liv som är grunden till det.

Kungsbacka ur miljösynpunkt?

– Vi har höga ambitioner inom miljö och hållbarhetsområdet, med stora satsningar på bland annat förnybar energi i vår fordonsflotta och på våra fastigheter. Vi bygger solceller på kommunens byggnader som även driver våra fordon. Fjärrvärmen är till 100% biobränsle och mer än 90% av kollektivtrafiken drivs med förnyelsebara bränslen. Till sommaren kommer stadsbusstrafiken att trafikeras med elbussar och elhybrider, en option som Kungsbacka kommun löste ut i avtalet med Hallandstrafiken.

Vad är det bästa med Kungsbacka?

– Naturen och människorna som bor här! Vi har nära till både hav och kust, skog och jordbrukslandskap. Och Göteborg ligger endast 20 min med tåget norrut!

De som flyttar hit. Vad vill du säga till dem?

Välkomna! Kungsbacka förenar närhet och småskalighet med ett stort utbud av service, shopping och upplevelser!

Nu har vi fått en ny simhall. Arenahall är på gång liksom skolan. Är det fler stora projekt på gång?
– Huvudfokus i Kungsbackas expansion är att vi ska kunna erbjuda goda förutsättningar och en god kvalité i skola, vård och omsorg. När fler flyttar till Kungsbacka så är det viktigt att gå i takt med utbyggnaden av kommunal service såsom förskola, skola, vård och omsorgsboenden och infrastruktur och kollektivtrafik.

Hur står sig Kungsbacka till andra kommuner som jordbrukskommun?

– Jämfört med andra kommuner så har Kungsbacka relativt lite jordbruksmark i förhållande till vår yta. Det är av största vikt att vi värnar god åkermark och inte bebygger odlingslandskapet, så att vi kan öka självförsörjningsgraden i vårt land. Vi arbetar just nu med en ny översiktsplan där åkermarken är en viktig fråga för framtiden! Jag ser en stor potential till fler arbetstillfällen inom de gröna näringarna och att utveckla Kungsbacka och Halland ytterligare inom närproducerade livsmedel.

Hur tycker du att kollektivtrafiken fungerar i Kungsbacka?

– Jag tycker att kollektivtrafiken fungerar bra! Vi har en väl utbyggd kollektivtrafik i större delen av kommunen och mycket goda förbindelser med både pendeltåg och Öresundståg på våra fyra stationer i kommunen. Sen behöver vi som bor här bli bättre på att nyttja kollektivtrafiken, så att vi kan behålla kvalitén och förbättra turtätheten ytterligare.  

Hur har vi det med bostäder idag? Är det många som är bostadslösa?

– Precis som många andra kommuner har även vi tyvärr ett antal som är utan bostad, men jag har inte den exakta siffran. Trots en hög ambition inom bostadsbyggandet, så motsvarar det tyvärr inte efterfrågan. Det byggs cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer per år i vår kommun, men behovet är större då Kungsbacka är en attraktiv kommun att bosätta sig i.  

Hur är samarbetet med partierna när det gäller beslut i olika ärenden. Har ni en bra dialog?


– I Kungsbacka har vi ett gott samtalsklimat och en bra dialog. Vi i de olika partierna tycker givetvis inte alltid samma, men skiljer på sak och person. Det är jätteviktigt om vi ska lyckas med att få fler att engagera sig politiskt och bidra till vårt samhälle.

Om du skulle välja en annan kommun att bo i. Vilken väljer du?

– Varberg eller Falkenberg. Alternativt att välja att flytta till Sälen, där vi har fritidshus. Där trivs jag mycket bra! Och frågan vad som är Fredriks smultronställe, blev svaret Skårs Gård.

Du arbetade som brandman innan. Hur hamnade du i politiken?

– Mycket tack vare min farfar och farbror och samtidigt ville jag själv kunna påverka lite i samhället. Det är viktigt att kunna hjälpa till och lyssna på människor. Jag skickade faktiskt in en fråga till kommunen när jag var 12 år. Jag undrade varför vi inte hade någon idrottshall i Vallda utan bara en gymnastiksal, när det fanns i andra delar av kommunen. Fredrik minns att han fick ett svar från dåvarande kommunalrådet Tommy Rydfelt att man skulle se på detta. Några år senare byggdes det både en tennis och idrottshall nedanför Toråsskolan i Vallda. Det var då som jag tänkte att det skulle vara kul om man kunde vara med och påverka olika beslut. Att det blev en idrottshall var säkert inte mitt beslut men i alla fall, det var ju det jag önskade.  Jag brinner för  föreningslivet både inom fotbollen och bordtennisen. Lerkil nådde ju stora framgångar i pingisen och kvalade bland annat till högsta serien. Klubben hade då sin träning i den lilla gymnastiksalen, men nådde ändå stora framgångar.

Till slut. Vad brinner du mest för när det gäller Kungsbacka kommun?

– Jag brinner för frågor inom kultur och fritid samt miljö och hållbarhet. Kungsbacka har ett rikt föreningsliv som varje dag gör stora ideella insatser för barn och ungdomar. Alla dessa insatser är jätteviktiga ur ett folkhälsoperspektiv och för en aktiv fritid! I Kungsbacka har vi höga ambitioner inom miljö och hållbarhetsområdet, med stora satsningar på bland annat förnybar energi i vår fordonsflotta och på våra fastigheter.