Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Varbergs kulturfastigheter förtjänar att synas

Varbergs Fastighets AB (VFAB) har en nyckelroll i Varbergs fortsatta utveckling och tillväxt. De ansvarar för en del av kommunens många allmännyttiga byggprojekt och ser även till att utveckla och förvalta flera av stadens kulturfastigheter.

Varberg växer och det byggs mycket nytt i staden. Samtidigt finns det många historiska fastigheter som under lång tid har gett staden sin karaktär. VFAB arbetar med ständig utveckling av Varbergs kulturfastigheter, genom varsam renovering och tillgängliggörande av de vackra byggnaderna.

Vill lyfta fram kulturfastigheterna

I kulturfastigheterna i Varbergs kommun huserar många olika typer av verksamheter. Det är allt från hotell och restauranger till kontor och butiker. Gemensamt för samtliga verksamheter är att det finns en stark koppling till Varbergs utveckling som en attraktiv och kreativ plats att bo och verka på.
VFAB förvaltar idag nio kulturfastigheter varav åtta i centrala Varberg. Under 2020 påbörjades arbetet med att märka upp samtliga med mässingsplaketter för att synliggöra fastighetens betydelse för staden, och med ett par rader historik fånga intresset hos förbipasserande.
– Genom att lyfta fram kulturfastigheterna lite extra vill vi på VFAB skapa en starkare anknytning mellan varbergare och stadens historia, säger Alexandra Ericsson, kommunikatör på VFAB.

Stadshotellet, Rådhuset, Societetshuset, Tullhuset, Tvillinghusen, Varmbadhuset, Åkulla friluftsgård, Nöjesparken och Rotundan hör till Varbergs kulturfastigheter som förvaltas av VFAB. Kulturgeograf Lina Persson arbetar med upplevelse och attraktion av VFAB:s kulturfastigheter.
– Vi förvaltar och bevarar men vi behöver göra det med tanke om att byggnaderna ska fortsätta generera liv och rörelse och bidra till upplevelsen och känslan av staden. Fyller vi dem inte med innehåll som får lov att "spilla ut" i vårt gemensamma offentliga rum, så blir kulturbyggnader bara öde och tomma monument som skyndas förbi på väg till någon annanstans, säger hon. Platsutveckling och samarbeten med övriga kommunala förvaltningar och bolag, samt med privata aktörer, är nycklar och verktyg för att lyfta och utveckla VFAB:s fastigheter.

Först med Miljöbyggnad iDrift

En stor del av uppdraget för VFAB kretsar kring att underhålla och i viss mån även renovera kulturfastigheterna. Eftersom de är kulturbyggnader så finns det ganska mycket restriktioner kring vad man får utföra i form av om- och tillbyggnationer samt i vilka material och så vidare.

En del av underhållsarbetet handlar om att försöka energieffektivisera fastigheterna, en uppgift som kan vara en stor utmaning i en äldre fastighet med restriktioner för vad som får ändras och installeras.

Vid om- och nybyggnation har VFAB höga ambitioner gällande hållbarhet och miljöpåverkan. VFAB är nu dessutom först i Sverige med att få en befintlig byggnad certifierad enligt Miljöbyggnad iDrift, en utmärkelse som Sweden Green Building Council står för. Det är fastigheten Arena Varberg certifierats och som uppnått betygsnivån silver. Det är en nästan 9000 kvm stor fastighet som har ett flertal användningsområden, konferens, fest, mässor och idrottsevenemang. Det är en komplex byggnad med en 80 årig historia och som både byggts om och till under åren. Att den delvis är en kulturfastighet gör certifieringen än mer betydelsefull.

Ambitionen är att fler fastigheter i beståndet på sikt ska certifieras.