Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Vårdvärldens pionjärer kan utvecklas i Halland

Högskolan i Halmstad är en av de drivande aktörerna inom den halländska satsningen på en mer informationsdriven vård. Leap for Life är ett innovationscentrum som samlar olika kompetenser med anknytning till informationsdriven vård. Det är en kreativ mötesplats där framtidens hälso- och sjukvård utvecklas med hjälp av AI.

När Steven Spielbergs AI – Artificial Intelligence hade premiär för snart 20 år sedan kunde vi via bioduken både förundras och skrämmas av den avlägsna framtidens möjligheter att skapa artificiellt liv. Idag är tanken på artificiell intelligens, AI, varken avlägsen eller skrämmande. AI används redan inom många områden för att förbättra vår livskvalitet, göra vår vardag enklare och inte minst skapa möjligheter för bättre hälsa.

Varför finns Leap for Life?

I Halland finns ett innovationscentrum för informationsdriven vård, Leap for Life. AI används redan idag av vårdvärldens pionjärer, och det är dessa aktörer som tillsammans med Högskolan i Halmstad, de halländska kommunerna och Region Halland utgör hjärtat i Leap for Life.
– Vår främsta uppgift inom Leap for Life är att fungera som en motor för förändring inom vården, säger Anne-Christine Hertz, projektledare Leap for Life vid Högskolan i Halmstad.
Leap for Life hette tidigare Hälsoteknikcentrum, en innovationsmiljö som grundades på högskolan redan 2009. Under september 2020 bytte hela verksamheten namn till Leap for Life för att understryka den nya inriktningen på informationsdriven vård. Med Leap for Life finjusteras verksamheten som tidigare drevs inom det breda området hälsoteknik till ett spjutspetsområde för informationsdriven vård.

Behöver vi verkligen AI inom vården?

Med hjälp av AI finns det stora utvecklingsmöjligheter inom hälso- och sjukvården.
– Framtidens vård kommer inte att vara utformad på samma sätt som idag. Tack vare avancerade system baserade på AI kommer sjukvården att kunna ta snabbare och bättre beslut, bland annat. Hela vårdapparaten kan utvecklas mer effektivt, med bibehållen kvalitet, om man kan samverka och utveckla det bästa ur flera världar. Mycket kretsar då kring att låta hälsodata möta AI, förklarar Anne-Christine Hertz.

Behöver vi den här utvecklingen just nu?

För att klara av de utmaningar som sjukvården står inför krävs större fokus på förebyggande insatser. Med hjälp av AI kan data och digitala lösningar användas för intelligenta beslutsstöd och diagnostik. Samtidigt måste vården börja införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar.
Liknande lösningar kan användas för att öka kvaliteten och effektiviteten i omsorgen.
Genom satsningar på kompetensutveckling och ny välfärdsteknik blir vardagen bättre både för brukare och medarbetare. Informationsdriven vård bygger i korta drag på att kombinera AI och hälsoinnovation för att utveckla framtidens vårdlösningar inom sjukvårdens alla segment. På frågan om vi behöver den här utvecklingen just nu svarar Ann-Christine Hertz:
– Leap for Life står för en utveckling som inte kan vänta, lösningarna behövs redan idag och därför satsar de halländska kommunerna, högskolan och Region Halland på ett eget innovationscenter för att driva de här frågorna.

SCA
Ambra
Gnutti Carlo