Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Byggbar industrimark med bästa läge finns i Piteå

I Piteå finns ett starkt och varierat näringsliv som kommunen har för avsikt att vidareutveckla tillsammans med såväl befintliga som nya aktörer. Haraholmens industriområde är då ett mycket bra ställe att börja på för den som vill etablera en livskraftig verksamhet med bra skyltläge, goda kommunikationer och inte minst goda grannar.

Piteå är en av två kommuner i Norrbotten som har haft och fortfarande har en stabil tillväxt över tid. Det har nog knappast undgått någon i regionen att Europas största landbaserade vindpark byggs i Piteå. Samtidigt bygger Northvolt Europas största batterifabrik i Skellefteå. Båda är etableringar som skapar ringar på vattnet inom det regionala näringslivet.

För Piteås framtid

Piteå kommun vill förverkliga visionen om ett ännu mer diversifierat näringsliv och har därför under de senaste fem åren genomfört en proaktiv satsning i form av utvecklingen av Haraholmens industriområde. Här finns idag generösa ytor byggbar mark som lämpar sig för etablering av i stort sett alla typer av verksamheter som behöver bra logistik, stora ytor och pålitliga kommunikationer.
Att vidareutveckla Haraholmens industriområde är viktigt för Piteås framtid som stark företagarkommun. Nu när batterifabriken etableras i Skellefteå kommer intresset för att etablera nya verksamheter i norr sannolikt att öka mycket snabbt – något som redan är påtagligt i Piteå med tanke på de senaste investeringarna från bland andra Lindbäcks bygg och Lundqvists trävaru.
– Vi räknar med att underleverantörer till batterifabriken kommer att börja intressera sig för etableringsmöjligheter i Skellefteås grannkommuner och då har vi Piteå redan byggbar mark till förfogande. Haraholmens industriområde ligger strax utanför Piteå tätort och åt Skellefteå till, så läget kan inte bli bättre, säger Stina Johansson, etableringsansvarig på näringslivsavdelningen i Piteå kommun.

Hållbart kluster

Batterifabriken möjliggör produktion av batterier för att lagra stora mängder energi och det huvudsakliga tillämpningsområdet blir inom transportsektorn. Fabriken kommer till stor del att vara en möjliggörare för den gröna omställningen inom transportbranschen. För att förstärka det gröna spåret ser Piteå kommun till att skapa ett hållbart industriområde på Haraholmen.
– Haraholmen ska bli ett nytt hållbarhetskluster här i norr, konstaterar Stina Johansson. Vi samlar olika verksamheter med hållbarhetsfokus på ett ställe och hoppas att det ska förstärka nyttan av företagens unika lösningar. Till exempel Sunpipe, som var först i världen med att producera biodiesel baserat på tallolja, finns etablerade på området.
En annan hållbarhetsaspekt är att Haraholmen ligger nära stora transportstråk, och de tre transportslagen väg, järnväg och sjöfart möts i området. Det ger goda omlastningsmöjligheter samt möjlighet att nyttja rätt transportslag där det lämpar sig bäst. Det är även nära till regionens flygplatser i Luleå och Skellefteå.

Bästa läge

När man sammanfattar fördelarna med att etablera sig på Haraholmens industriområde är det tre nyckelfaktorer som blir tydliga: fördelen med att ha färdig och byggbar industrimark, fördelen att dra nytta av hållbara lösningar och etablera sig i ett kluster som präglas av hållbarhet, samt fördelen med att ha allt annat nära inpå. Detta gör Haraholmen till ett av norra Sveriges absolut bästa etableringslägen.