Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Goda etableringsmöjligheter finns på Haraholmen

Haraholmens industriområde är ett av Piteås hetaste etableringsområden just nu. Från att ha varit öronmärkt för etablering av tung industri med bland annat ett aluminiumsmältverk så har området omvandlats till en levande företagspark med handel, logistik och tillverkande industri.

Jan Jonsson, VD Piteå Kommunföretag AB

Det har sedan 2015 satsats mycket på att bygga upp Haraholmens industriområde, som ligger cirka en mil från Piteå centrum och som med fantastiska kommunikationsmöjligheter är ett av Norrbottens bästa etableringslägen. Närheten till järnväg, djuphamn och E4:an skapar goda förutsättningar för verksamheter att fortsätta utvecklas på Haraholmen, vilket flera företag redan anammat.

Gott om plats för nya verksamheter

Det finns många exempel på verksamheter som investerat i att utveckla Haraholmen och som nu växer tillsammans med området. Lindbäcks Bygg har byggt Europas modernaste husfabrik för flerbostadshus i trä på området. Den kallas ofta för superfabriken då den är ultramodern med bland annat solceller på taket och har en hög produktionskapacitet. Biodrivmedelsföretaget Sunpine fortsätter också att investera för att öka sin kapacitet, och Lundqvist Trä har tillsammans med Piteå Näringsfastigheter byggt en ny husfabrik. Finns det några ytor kvar att utveckla på Haraholmen?
– Hela området är planerat och avjämnat, allt är iordningsställt och redo för kommande etableringar. Kommunen har tillsammans med de kommunala bolagen investerat stort i vägar, VA, el och till och med fjärrvärme finns framdraget genom hela området. Eftersom detaljplanen är generös och godkänd för tung industri så kan man i princip etablera alla typer av verksamheter på Haraholmen. Det gäller även mycket höga och skrymmande byggnader. Vi ser inga begränsningar i vad vi kan utveckla tillsammans med intresserade företag som söker strategiska platser att etablera verksamhet på, säger Jan Jonsson, vd på Piteå Kommunföretag AB, Pikab.

Snabb tillgång till byggklar mark

Under de senaste fyra åren har det även satsats mycket på att stärka hamnen på Haraholmen. Piteå Port & Hub har investerat omkring en kvarts miljard kronor i att utveckla elektrifiering av järnvägen, ny kaj, utökad RoRo-ramp och stora uppställnings- och lagringsytor i området. Allt för att kunna erbjuda bättre service för de företag som redan finns och för de som väljer att etablera sig på Haraholmen.
– Den senaste etableringen är Lundqvist Trä som producerar prefabricerade huselement i trä. Den här typen av verksamhet kräver en väl fungerande logistik för att snabbt och effektivt kunna nå kunderna, förklarar Jan Jonsson.
Det finns också stora förhoppningar inom Piteå Kommunföretag att etableringen av batterifabriken i grannkommunen Skellefteå ska ge ringar på vattnet som sprider sig upp till Piteå. När intresset ökar finns det snabb tillgång till stora ytor byggklar mark i ett förstklassigt läge på Haraholmen.

Pikab