Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Innovationsklimatet stärks i Piteå

Innovationsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå, Innovation Pite, har trots pandemin lyckats genomföra flera viktiga aktiviteter under 2020. Genom att anpassa verksamheten och satsa på digitala möten har Innovation Pite lyckats utveckla innovationsklimatet och stärka samverkan mellan nyckelaktörer i Piteå.

Vi måste lära oss att mötas och samverka på nya sätt för att kunna utveckla innovationsklimatet i Piteå, säger Li Skarin.

Li Skarin och Jan-Eric Sandberg är projektledare för Innovation Pite under perioden 2020/2021. Båda är välkända lokala näringslivsprofiler, som både driver egna bolag och sitter med i styrelsen i andra bolag. De känner den lokala marknaden väl och vet vilka utmaningar och möjligheter som finns.

För ett smartare samhälle

En av de viktigaste uppgifterna under 2020 blev att hålla dialogen levande mellan olika aktörer i Piteå. Huvudfinansiärer och partners till Innovation Pite är för närvarande Lundqvist Trä, Wibax, Hitatchi ABB Power Grids, Piteå kommun, PiteEnergi, Sparbanken Nord, IVAB, Install, Hellströms Bygg, Oh My, Lindbäcks Bygg och Piteå Kommunföretag.
Samtliga har som mål att stärka det lokala innovationsklimatet.
Ett av de främsta projekten som Innovation Pite inledde under 2020 och som nu fortsätter under våren 2021 är workshop-serien ”Ett smartare samhälle”. På grund av pandemin och nya restriktioner kunde en del workshops inte genomföras under hösten, men förhoppningen är att de ska kunna genomföras nu under början av 2021.
Syftet med satsningen ”Ett smartare samhälle” är i första hand att stötta företag till att växa, att attrahera rätt kompetens, få ny inspiration och kunskap kring smart industri, “smart samhälle” och digitalisering. För att konkretisera tillväxtvisionen bjuder Innovation Pite in intressanta föredragshållare, processledare och företag som står inför en förändringsprocess.

Samverka på nya sätt

Förhoppningen är att kunna genomföra en nationell konferens på temat ”Ett smartare samhälle” under september i år. Det är högst troligt att delar av eller rentav hela konferensen kommer att genomföras digitalt.
Den 12 maj 2021 fyller Piteå 400 år som stad. Detta kommer att firas på olika sätt. Innovation Pite ser även detta som ett verktyg för att driva utvecklingsfrågor och öka attraktionskraften för Piteå, även om det i skrivande stund råder tuffa restriktioner för möten och sammankomster.
– Vi måste lära oss att mötas och samverka på nya sätt. Satsningen ”Ett smartare samhälle” är i sig ett bra exempel på det, eftersom vi redan från början har fått tänka annorlunda kring hur vi möts och samverkar. Vi kommer sannolikt att behöva fler nya lösningar framöver för att kunna utveckla innovationsklimatet i Piteå, säger Li Skarin.