Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Företagarna: Piteå ligger bra till

Piteå ligger bra till på många sätt. Det finns många stora etableringar som i sig talar för regionen. Batterifabriken i Skellefteå, byggnationen av Europas största landbaserade vindkraftspark i Markbygden, utvecklingen av Hybrit i Luleå samt Pite Havsbad Groups investeringar i hela Norrbotten är bara några exempel.

Företagsklimat är väldigt bra, men bra kan alltid bli bättre, säger Jan-Eric Sandberg ordförande för Företagarna i Piteå.

Gemensamt för exemplen som listas här är att det rör sig om mycket stora kapitalinvesteringar som görs av större bolag över en längre tid. Det största antalet nya arbetstillfällen finns dock i de mindre företagen. De är fler till antalet och sammantaget står de för närmare 7000 jobb enbart i Piteå.

Starkt nyföretagande

Det startas fler nya företag i Piteå än i riket i snitt. De allra flesta är mikroföretag, det vill säga företag med färre än tio anställda. Den största tillväxten sker också inom den här kategorin företag, enligt undersökningar som granskats av föreningen Företagarna. De mindre företagen är med andra ord avgörande för Piteås framtid och välfärd.
– Mår de mindre företagen bra så mår hela Piteå bra, säger Jan-Eric Sandberg, ordförande för Företagarna i Piteå, samt projektledare för satsningen Innovation Pite tillsammans med Li Skarin.

Bra kan alltid bli bättre

Medlemsorganisationen Företagarna arbetar för att underlätta för företag att utvecklas och växa. Det görs på olika sätt och med olika insatser. Nätverkande och kontaktytor för nya affärer är en del, med workshops och sammankomster som inspel.
Att vara drivande opinionsbildare är en annan viktig del. Företagarna för helt enkelt medlemmarnas talan i stora frågor som ska underlätta entreprenörskap och skapa ett bättre företagsklimat. Det kan till exempel vara frågor som rör stöd för att kunna anställa, men kan även relatera till olika tillståndsprocesser och hur dessa kan förenklas och därmed möjliggöra tillväxt.
– Vi har ett väldigt bra företagsklimat i Piteå men bra kan alltid bli bättre. Vi för en öppen dialog kring företagsklimatet lokalt, och söker etablera ett ännu närmare samarbete mellan lokala företag och kommunen bland annat. Vår viktigaste uppgift är att jobba för att ständigt förbättra villkor för företagande och företagare i Piteå, menar Jan-Eric Sandberg.

Att alltid se möjligheter

Att alltid se möjligheter är något som kännetecknar Piteå generellt, och det är specifikt påtagligt inom näringslivet. Småföretagen genererar tillsammans enorma summor skattemedel och är därmed de viktigaste välfärdsskaparna i kommunen.
– Småföretagens värde kan mätas i så mycket mer än pengar. De står för värdefull kunskap som bidrar till att göra Piteå till en kunskapsintensiv och tillväxtbenägen region. De bevarar traditioner – och är samtidigt framsynta med många nya idéer. Att underlätta deras tillväxt är viktigt för att trygga hela Piteås framtid, understryker Jan-Eric Sandberg.