Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tell är en nyckelspelare i att bygga framgångsrika dialoger

Tell är en helhetsleverantör av IT- och kommunikationslösningar för företag inom alla branscher. De senaste åren har varit mycket händelserika då man både bytt namn och gjort förändringar i organisationen. Tidigare hette företaget Telemäklarna, men för att verkligen understryka vikten av kommunikation redan i företagsnamnet valdes nya namnet Tell.

Tell har rekryterat under hela 2020 och tillväxtresan fortsätter även under 2021 berättar Ida Snäll VD Tell Sverige AB. F

Tell etablerades redan 1997 men våren 2019 påbörjades en ny resa för att ta företaget in i framtiden.
– Vi vände på varenda sten och gjorde en grundläggande analys över hela bolaget. Vi ville ha en tydlig framtidsprägel på företaget, och började med namnet Telemäklarna som vi inte längre tyckte passade för en framtidssäker och modern verksamhet. Namnet Tell signalerar att vi vill skapa en ännu bättre dialog, både med våra kunder och våra leverantörer samt mellan kunder och deras kunder. Vi är partner till kunden i att hitta lösningar och jobba proaktivt för att lösa problem- oftast redan innan kunden ser problemet, förklarar Ida Snäll, vd och delägare i Tell Sverige AB.

Kundorienterat arbetssätt

Tell har en bred kompetens och stor produktportfölj inom IT- och kommunikationsrelaterade tjänster som ett företag kan behöva finns hos Tell. Eftersom alla kunder är olika är deras behov av kommunikationslösningar också unika. Vanligtvis skräddarsys ett unikt paket av Tell som enbart omfattar de tjänster kunden behöver och använder. Det är ett mycket kundorienterat arbetssätt som gäller på Tell, som konkurerrensutsätter lösningen till kund.
– Vi har valt att arbeta annorlunda för att vi vet att alla kunder är unika. Detta är en konkurrensutsatt marknad där man måste synas och skilja sig från mängden för att vara intressant. Vi märker att vi i Tell har något som marknaden verkligen behöver och efterfrågar, säger Ida Snäll.
– Vi har ett nära samarbete med våra partners, vilket gör oss snabba, flexibla och angelägna om att hitta den allra bästa lösningen för varje unik kund.
Tydliga lösningar som är enkla att förstå och använda, som underlättar kundernas och tillika användarnas vardag och som dessutom är flexibla är det som efterfrågas mest idag. När kundens verksamhet förändras måste även IT- och kommunikationslösningarna vara flexibla och kunna förändras i samma takt. Här har Tell lyckats ypperligt.

Tillväxtresan fortsätter

I dag ägs bolaget av Ida Snäll tillsammans med Per Gabrielsson, Claes Forsberg, Joakim Lindberg, Peter Wiklund och Therese Eriksson. Alla delar visionen om att Tell ska fortsätta framåt och vara en spelare att räkna med inom IT- och kommunikationsbranschen.
– Vi är bekväma i vår nya organisation, med det nya namnet och är nu redo att ta nästa stora steg på vår resa. Vi har en vision om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Vi ska inte bara vara kundernas första val, utan även våra medarbetares. Våra relationer är långsiktiga och det gäller både kunder, leverantörer och inte minst våra medarbetare. Tillsammans skapar vi ett ännu starkare Tell, berättar Ida Snäll.
Tell har rekryterat under hela 2020 och tillväxtresan fortsätter även under 2021. Det finns plats för målmedvetna, kompetenta personer som vill växa tillsammans med bolaget. I dagsläget finns Tell på tre norrländska orter: Piteå, Luleå och Skellefteå. I takt med att företaget växer kan det bli fråga om etableringar på fler orter, men det viktigaste är att skapa och bibehålla långa relationer och hög tillgänglighet – det gäller oavsett var kontoren finns. Tell kommer att vara en viktig partner i norrländska företags fortsatta utveckling.