Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hellströms är med och bygger Polarbröds nya bageri

Byggföretaget Hellströms förverkligar drömmen om det långsiktiga byggandet i Norrland. Företaget är en samhällsbyggare som gör ny- och ombyggnationer, renoveringar och uppgraderingar av samhällsnyttiga fastigheter som skolor och förskolor, kommersiella lokaler samt även bostäder över hela Norrland.

Från vänster i bild ses Daniel Tolvgård, Byggnadsingenjör Arkitektur; Madelaine Johansson, Kontorsledare/Adm; Andreas Eriksson, Teamchef EL- Teknik; Lennart Hedqvist, A-Ingenjör och Berndt Hortlund, Sektionschef Installationsteknik som alla är delaktiga i projekteringen av Polarbröds nya bageri.

Ett av de mest spännande projekten som Hellströms medverkar i just nu är återuppbyggnaden av Polarbröds bageri i Älvsbyn. Det är i allra högsta grad ett samhällsnära projekt. Polarbröd är en av Älvsbyns största arbetsgivare och samtidigt en riktig pionjär när det gäller att verka för hållbar utveckling ur alla dimensioner, det vill säga ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Imponerande samhällssatsning

När Polarbröds bageri i Älvsbyn brann ner i augusti 2020 var en helt ny bagerilinje precis färdigställd för invigning. Med den nya linjen skulle Polarbröds kapacitet ha utökats markant, men så blev det inte. I alla fall inte under 2020. Polarbröds comeback är en imponerande samhällssatsning som präglar hela Norrland.
– Polarbröd beslutade snabbt efter branden att man skulle återuppbygga hela bageriet, och då samtidigt se till att göra alla nya linjer toppmoderna. Vi fick det hedersamma uppdraget att bygga det nya bageriet etapp 1, som kommer att följas av fler etapper. Det nya bageriet ska uppföras nästan precis där det gamla stått. Vi genomför bygg- och markarbeten inklusive installationer och projekteringen utförs av Norconsult, berättar Samuel Hellström, vd på Hellströms.

Värnar om lokal utveckling

Hellströms har jobbat nära Norconsult i flera andra projekt under åren. Även under uppbyggnad och vidareutveckling av Polarbröds gamla bageri i Älvsbyn. Tillsammans har företagen mycket god kännedom om vad Polarbröd värdesätter och hur det nya bageriet ska utformas för att Polarbröd ska kunna uppnå sina långsiktiga mål.
– Polarbröd är ett företag som värdesätter långsiktighet och som vill verka för en hållbar utveckling. Det ställer i sin tur krav på oss att leverera hållbara lösningar som ligger i linje med kundens vision. Det nya bageriet ska inte bara vara toppmodernt, det ska även ha en låg klimatpåverkan. Vi jobbar för fullt för att uppnå detta, säger Samuel Hellström.
Hellströms är liksom Polarbröd ett familjeföretag som värnar om den lokala utvecklingen i Norrbotten. Polarbröd har nyligen gått ut med ett pressmeddelande för att informera om den stora investering som planeras under året – det handlar om 338 miljoner som ska investeras enbart i Älvsbyn innan hösten 2021. Det ger en indikation över projektets betydelse för underleverantörer och samarbetspartners, kunder och inte minst anställda på bageriet.