Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

När allt kretsar kring att bygga smart och hållbart

Prefabmästarnas tillväxtresa har bara börjat. Under de senaste åren har företagets omsättning ökat med över 50 procent per år, och 2020 blev inget undantag. Prefabmästarna är helt enkelt riktigt bra på att bygga prefabricerade element – faktiskt så bra att företagets marknadsandel fortsätter att öka över hela Sverige.

Jessica Cederborg, Betongingenjör hos Prefabmästarna.

Fjolåret blev nog inte som någon hade tänkt sig vare sig här i Sverige eller någon annanstans i världen. Tack vare en stor flexibilitet och en förmåga att tänka annorlunda lyckades Prefabmästarna trotsa flera utmaningar under 2020 och uppnå en omsättning på över 350 miljoner kronor.

Kan industriellt byggande

Många är nog nyfikna på hur framgångsreceptet ser ut, och enligt vd:n Fredrik Kristiansson är Prefabmästarnas tillväxt en kombination av flera lyckosamma inslag.
– Det finns ett kluster av framgångsrika företag här i vår region, och samtliga är etablerade i närheten av Luleå tekniska universitet. Det är ingen tillfällighet. Det finns mycket kunskap om industriellt byggande här i regionen. När allt kretsar kring att bygga smart och hållbart så kan vi verkligen konkurrera. Det är vår nisch, och vår framgång.
– Vi på Prefabmästarna är med och bygger flerbostadshus, egnahem, industrifastigheter, sjukhus, parkeringshus, hotell och många andra kommunala och kommersiella lokaler. Vi är med och bygger samhället och vi gör det hållbart genom vår strävan efter att kapa kostnader men samtidigt öka kundnyttan med hjälp av olika parametrar som kollektivavtal i alla led och högre teknikinnehåll, fortsätter Fredrik Kristiansson.
Det industriella byggandet är framtiden, enligt Prefabmästarna. Det ger unika möjligheter att uppföra byggnader på kortare tid och till rätt pris. Tack vare mindre materialsvinn, färre transporter och ett mer effektivt nyttjande av resurser.

Starkt involverade i samhällsutvecklingen

Stora och komplexa projekt är Prefabmästarnas gebit. Under slutet av 2020 avslutades bland annat en större om- och tillbyggnation av Umeå universitetssjukhus, ett projekt som speglar Prefabmästarnas mångsidighet och förmåga att planera och genomföra mycket omfattande uppdrag. Det gör även det nya stadshotellet i Kiruna.
Prefabmästarna har levererat närmare 3000 prefabricerade byggelement i det senare projektet, vars stomme färdigställdes i oktober 2020. Det arkitektritade hotellet har en mycket spännande fasad vars struktur ska efterlikna snö och byggnaden är i sig formad som ett berg. Det blir ett nytt regionalt landmärke som återspeglar ett snötäckt Kebnekaise.
– Det vi gör är att tillverka och leverera ett pussel av betongelement. Vi har tillverkat alla bitar till det nya stadshotellet i vår nordligaste fabrik i Öjebyn, strax utanför Piteå, som är den fabrik som ligger närmast Kiruna. Ett enda betongelement i stommen kan väga över 20 ton, så det är en del logistik att planera för att både kunna leverera i tid och dessutom hålla kostnader nere. Samtidigt är ingen av de 2823 prefabricerade bitarna identiska – det ställer höga krav på oss att vara effektiva i vår projektering, projektledning, tillverkning och logistikplanering, förklarar Fredrik Kristiansson.
Man kan snabbt konstatera att industriellt byggande med prefabricerade element är allt annat än enkelspårigt. Prefabmästarna är starkt involverade i samhällsutvecklingen, vilket den stundande stadsomvandlingen som bland annat omfattar det nya stadshotellet i Kiruna är ett tydligt exempel på.