Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Wibax påskyndar den industriella omställningen till förnybart

Wibax är en leverantör av kemikalier och biooljor som arbetar för att minska klimatavtrycket. Dotterbolaget Wibax Biofuels köper in restprodukter från olika typer av industrier som använder vegetabiliska oljor i sina processer och skapar av dessa rester en ny värdefull råvara i form av flytande biooljor.

Att ersätta fossila oljor med biooljor är till fördel för klimatet förklarar David Wiklund, VD Wibax Biofuels.

Att ta vara på alla tänkbara rester från industriella processer är en viktig startpunkt för att uppnå drömmen om det cirkulära samhället. Wibax Biofuels hela affärsidé grundas på att omvandla en restprodukt till en värdefull och eftertraktad råvara.
– Vi använder flytande biooljor av rester från industriella processer där vegetabiliska oljor ingår. Det är en rest som inte kan användas till något annat och som tidigare bara kasserats. Vi tar vara på vegetabiliska oljerester från många olika industrier, samt även rester från talloljedestillering, upplyser David Wiklund, vd på Wibax Biofuels.

Spetslast för fjärrvärmeverk

Flytande biooljor från Wibax Biofuels används för att driva industriella processer och bör inte förväxlas med biodrivmedel för fordon. Wibax biooljor används bland annat som spetslast för fjärrvärmeverk för att producera extra värme under årets kallaste dagar.
– Det blir allt vanligare att ersätta gamla fossila oljepannor med alternativ som använder bioolja, till stor fördel för klimatet. Det är en utveckling som vi möjliggör med våra produkter, förklarar David Wiklund.
Att hjälpa industriella kunder som idag inte använder biooljor i sina processer är en annan viktig del av verksamheten. Här kan Wibax ta fram ett upplägg från analys av anläggning till ombyggnation samt drifttagning av anläggningen, allt från ett och samma bolag. Wibax bistår således med råd och vägledning för att industrin snabbare ska kunna ställa om till förnybara biooljor.
Alla stora svenska energi- och fjärrvärmeproducenter använder redan bioolja och det blir vanligare även bland större industrier som fått upp ögonen för fossilfrihet. Målet är att hjälpa industrikunder att ställa om till enbart förnybara bränslen framöver och på så sätt minska klimatavtrycket.

Egen distribution

Wibax levererar flytande biooljor med egna tankbilar och via egna distributionsterminaler. Att ha ett finmaskigt distributionsnät med terminaler placerade på strategiska platser i hela landet är viktigt ur hållbarhetssynpunkt men även för att garantera leveranssäkerhet mot kunderna. Detta gör Wibax unika på marknaden.
– För att vi verkligen ska kunna säga att vi arbetar för hållbarhet måste vi kunna leverera när kunden behöver produkten, det vill säga ofta när det är som kallast och produkten behövs för att driva kundens process omgående. Det kan vi vara helt säkra på att klara tack vare det egna distributionsnätet med egna transporter och egna sjöterminaler, säger David Wiklund.

Vana vid snabb omställning

Wibax är vana vid att ställa om snabbt. Efterfrågan på biobränslen kan växla snabbt och har ofta med kyla att göra. När det blir kallt så ökar efterfrågan av bioolja för att driva reservpannor på fjärrvärmeverken, men bioolja används även vid produktionstoppar inom andra industrier.
Wibax har som mål att öka användandet av bioolja för att påskynda den industriella omställningen och på så sätt hjälpa kunden att minska sitt klimatavtryck.