Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Norrlands hotellkung brinner för fortsatt utveckling

Hilding Holmqvist är ett välkänt namn inom hotellbranschen både i Sverige och internationellt. Tillsammans med samarbetspartners och medarbetare har Hilding Holmqvist under många år utvecklat stora delar av Norrlands utbud av attraktiva hotellupplevelser.

Framtiden är spännande med tanke på den starka tillväxten i Norrbotten och Västerbotten säger Hilding Holmqvist.

Hilding Holmqvist har varit en stark drivkraft för att utveckla den norrländska hotell- och mötesbranschen under mer än 40 år och brinner än idag för utveckling av nya upplevelser med Norrland som utgångspunkt.

Äger expansiva anläggningar

Ett av de mest kända hotellen som Hilding har ägt och vidareutvecklat under närmare två decennier fram till dess att det såldes 2015 är Pite Havsbad. Pite Havsbad är mer än ett hotell, det är en destination och en mycket välkänd komplett anläggning för möten, avkoppling och upplevelser i Norrbotten.
– Jag hade förmånen att få forma och utveckla Pite Havsbad under närmare 20 år, och sålde så småningom till en yngre generations entreprenörer för att kunna trappa ner på arbetet när jag började närma mig min 80-årsdag, säger Hilding.
Någon större nertrappning har det nog inte blivit med tanke på att Holmqvist under 2019 köpte tillbaka Stadshotellet och Malmia i Skellefteå. Idag äger han genom Hilding Hotel Group fyra hotell expansiva hotellanläggningar i Norrbotten och Västerbotten, nämligen Clarion Sense i Luleå, Comfort Hotel Umeå City, Skellefteå stadshotell samt Hotell Malmia. Det som är extra spännande är att det är fyra väldigt olika anläggningar, med olika målgrupper och olika utformning. Mångsidigheten passar Hilding alldeles utmärkt.

Från dammsugarförsäljare till hotellkung

Hilding Holmqvist har en lång och spännande karriär bakom sig. Han är samtidigt ett mycket bra exempel på hur man med envishet och mod kan uppnå framgång.
Efter sju år i folkskolan och under sina första år på arbetsmarknaden vågade Hilding prova många olika roller. Han har bland annat arbetat som skogsarbetare, springpojke och affärsbiträde. Under många år sålde han också Electrolux dammsugare med god framgång.
– Drömmen om att bli affärsman har alltid funnits med mig, säger Hilding, och berättar om sitt första hotell, Nordkalotten, som han köpte i Luleå på 80-talet.
– Nordkalotten blev ingången till en helt ny bransch och kan ses som början på min hotellkarriär. När jag några år efter det byggde Hotell Lappland i Lycksele tog det fart på allvar. Därefter har det rullat på och jag har byggt, köpt och sålt ett antal hotell över hela Norrland, däribland Pite Havsbad.
Hilding har i många sammanhang kallats för Norrlands hotellkung, och det med rätta.

Förbereder för generationsskifte

Något som under många år har varit väldigt viktigt för Hilding är att aktivt kunna involvera sin familj i verksamheten. Sonen Jörgen Holmqvist är sedan länge också ett välkänt namn inom hotellkretsarna, och barnbarnen Alva och Moa Holmqvist driver idag Comfort Hotel respektive Skellefteå stadshotell.
– Jag förbereder för ett generationsskifte men har fortfarande ett stort intresse av att utveckla hotellbranschen i norra Sverige. Det ska bli mycket spännande att se hur vår verksamhet kommer att vidareutvecklas för framtiden, speciellt med tanke på den starka tillväxt som sker i både Norrbotten och Västerbotten just nu, avslutar Hilding Holmqvist med.