Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Piteå har alla förutsättningar

Piteå kommun befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Det händer mycket inom kommunen och i hela den norra regionen just nu, och mycket av det som sker i regionen kommer att få en positiv inverkan på just Piteå som bostads- och företagarkommun.

Vi har fokus på samverkan för fortsatt god utveckling säger Niklas Larsson, Näringslivschef Piteå

Det är inte bara en stor världsnyhet som präglar Piteå just nu utan flera. Utöver den stundande byggnationen av Europas största markbaserade vindpark i Markbygden strax utanför Piteå sker i samma veva en av Sveriges största industriella satsningar i grannkommunen Skellefteå, som blir hemvist för Europas största fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier.
Ytterligare ett stort steg tas i en annan grannkommun, nämligen Luleå, där det byggs en demonstrationsanläggning för tillverkning av helt fossilfritt stål. Det pågår dessutom flera andra stora investeringar som kommer att lyfta hela regionen som nav för hållbar och grön teknik, som kunskapsbas och inte minst testbädd för nya tekniska innovationer.

Naturlig inriktning på samverkan

Piteå kommer att kunna dra nytta av nya investeringar som görs i hela regionen. Det är mycket tack vare det goda samarbetsklimat som byggts upp inom kommunen samt mellan Piteå och grannkommunerna under många år. Det finns med andra ord en naturlig inriktning för Piteå när det gäller samverkan, och den kommer att vara fortsatt viktig för framtiden.
– Nuläget för Piteå är positivt, vi har en industri som går bra och som fortsätter att utvecklas. Vi har stora infrastrukturella satsningar på gång i regionen som kommer att medföra positiva kringeffekter för oss. Vi arbetar mycket med kompetensutveckling och olika insatser för att locka fler invånare till Piteå, ett arbete som vi bland annat bedriver tillsammans med Skellefteå kommun, berättar Niklas Larsson, näringslivschef i Piteå.
– Vi har dessutom under våren 2020 introducerat ett nytt näringslivsprogram i Piteå som ger oss en bra grund för att blicka framåt. Det nya programmet omfattar både en större omvandling med många starka projekt såsom Markbygden och utvecklingen av Haraholmens industripark, men även med samhällsnyttiga projekt som bostadsbyggnation, utveckling av Piteås skola och så vidare. Allt hänger ihop och vi måste samarbeta för att skapa ett ännu mer attraktivt Piteå, konstaterar Niklas Larsson.

Alla förutsättningar finns för utveckling

Alla förutsättningar finns för att skapa ett ännu starkare näringsliv i Piteå. I det nya näringslivsprogrammet fokuserar man på hela näringslivet och där ingår bland annat att skapa ett inkluderande näringsliv där små och medelstora företag möter större företag.
Kommunen jobbar även aktivt med att utveckla bemötande och service, med projektsamordning samt med olika utvecklingsfrågor genom näringslivsrådet, som omfattar representanter från både kommunen och näringslivet.
– När vi talar om att bygga ett ännu mer attraktivt Piteå är det viktigt att vi kan fokusera på bredden i vårt näringsliv och lyfta fram goda exempel. Vi har många stora etableringar på gång men det är viktigt att vi kan se och lyfta fram mindre etableringar också. Det är ytterligare ett exempel på hur ett inkluderande förhållningssätt och fokus på samverkan gynnar oss och bidrar till vår fortsatta utveckling, påminner Niklas Larsson.
Under våren kommer Piteå kommun och näringslivsenheten att arbeta mycket med kompetensfrågor, arbetet med Haraholmens utveckling fortsätter, etableringsfrågorna är fortsatt viktiga och planering för bostadsutveckling kommer att få mer utrymme.

Pikab