Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Svenska kyrkan erbjuder stöd genom Kompassen

Svenska kyrkan bedriver en verksamhet som måste fungera alla dagar, året om, oavsett hög- eller lågkonjunktur och trots globala förändringar och pandemier. Svenska kyrkans olika aktiviteter och insatser har inget ekonomiskt vinstsyfte men bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle för alla.

Anna-Karin Jonsson präst i Piteå

De stora förändringar som 2020 förde med sig bidrog till att göra Svenska kyrkans roll mer synlig och tydlig i människors vardag. För många spelar kyrkan en avgörande och stöttande roll framförallt i kris och svåra situationer. Många söker sig också till kyrkan och församlingslivet för social gemenskap och för att få ett bredare eller stabilare kontaktnät.

Stöd i utsatta situationer

Svenska kyrkan erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter som passar alla målgrupper och åldrar. Det är en viktig del av det sociala arbete som man driver och utvecklar dagligen. Svenska kyrkan har till exempel en omfattande musikundervisning med körverksamhet för alla åldrar, aktiviteter för barn och föräldrar samt mötesplatser för människor som behöver bredda sitt umgänge.
Ett viktigt uppdrag som Svenska kyrkan har är att erbjuda stöd och vägledning. Kompassen är en ny satsning som Svenska kyrkan gör tillsammans med kommunen i Piteå. Socialtjänsten och kyrkan har skapat en gemensam mötesplats för människor i utsatta situationer. På Kompassen, som ligger på Storgatan i centrala Piteå, kan människor i akuta situationer träffas och få stöd, men även träffas bara för att umgås.

Större insatser genom samverkan

Kompassen öppnade i oktober 2020 och blev snabbt en viktig mötesplats för många. Genom att utöka samverkan med andra aktörer i samhället, som exempelvis kommun, skola och företag, ges ännu större möjligheter för Svenska kyrkan att sprida kunskap och öka medvetenheten kring vad som faktiskt är viktigt och om goda värden i livet och för samhället.
Samhället förändras och tidens prestationsångest kan vara svår att hantera. Man ska vara medveten, nyttig och prestera. För att skapa en mer hållbar utveckling behöver man se sig omkring och börja utvärdera vad som verkligen gör skillnad för en själv och andra. Därför söker Svenska kyrkan i Piteå förmedla budskapet att man duger som man är.
Utöver Kompassen görs flera andra insatser lokalt i Piteå. Diakonerna har en akutkassa som gör det möjligt för behövande att söka bidrag för exempelvis mat. Inför jul delas även ett stort antal matkassar ut. Det finns även möjlighet att få hjälp att komma in i arbetslivet, få samtalsstöd och vägledning via diakonerna.

Viktigt att stötta

En central och viktig del av kyrkans verksamhet är gudstjänster, dop, vigsel och begravningar. Pandemin har begränsat möjligheten att bjuda in till gudstjänster i kyrkorummen och därmed även begränsat människors möjligheter att träffas under dessa former.
– Det har varit sorgligt att inte kunna bjuda in till gudstjänster. Vi försöker arbeta med digitala sändningar men det är tydligt att det också är viktigt att få samlas och mötas fysiskt och jag längtar efter att det blir möjligt igen, säger Anna-Karin Jonsson, präst i Piteå.
Det kan vara svårt att uppskatta värdet av Svenska kyrkans arbete så länge det finns och kan tas för givet. Om tillgänglighet och beredskap skärs ner eller upphör helt så skulle väldigt många drabbas och med stor sannolikhet skulle det få en stor inverkan på hela samhället. Därför är det så viktigt att stötta Svenska kyrkans arbete.

Pikab