Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Allt inom betongrenovering

Betong är inte ett förnybart material eftersom det tillverkas av bergmaterial som sten, grus och sand, som är ändliga resurser. Därför är det extra viktigt att man tar vara på materialet och minimerar svinnet. Respro arbetar med betongrenovering som ger betongkonstruktioner längre livslängd.

Betong är det mest använda byggmaterialet i det moderna byggandet. Betong används för att bygga bostadshus och andra fastigheter, samt broar, dammar, tunnlar, bullerskydd, vägar, flygfält, vattentorn och reningsverk. Betong finns också i avloppsrör, pålar, marksten och takpannor. Med andra ord ett mycket användbart och mångsidigt material.

Stort renoveringsbehov

En av de viktigaste hållbarhetsfaktorerna att ta hänsyn till med betong är att se till så att konstruktionerna lever så länge som möjligt. Det är vad företaget Respro är duktiga på. Företaget finns i Kungsör men samarbetar med kunder över hela Sverige. I princip allt som rör betongrenovering och konstruktion är huvudfokus för Respro.
– På de flesta ställen är underhållet av betongkonstruktioner ganska eftersatt. Det innebär att det finns ett stort renoveringsbehov med potentiella projekt som vi gärna är en del av att förverkliga. Det finns inte så många företag som är heltäckande inom just betongrenovering men vi har byggt upp en gedigen kompetens och kan leverera även i mycket stora projekt, säger Peter Lundin, VD på Respro.

Det satsas mer på underhåll

Respro har inte märkt av någon nedgång under 2020. Sannolikt var det ett resultat av att många kommuner satsade på att utöka underhållsarbetet och arbeta mer proaktivt. Den trenden tycks hålla i sig även under 2021.
– Att satsa mer på underhåll är troligen ett sätt för kommunerna att hålla liv i sysselsättningen under den rådande pandemin. Vi har en bra orderingång och letar efter kompetens hela tiden för att förstärka vår egen organisation, säger Peter Lundin.
Betongrenovering är inte ett enkelt jobb men det ger stor frihet under ansvar. Det är ett varierande yrke där man reser mycket och vistas mycket utomhus. Jobbet passar målmedvetna personer som gillar att jobba utomhus.
– Vi satsar mycket på att alla ska trivas på jobbet. Det är speciellt viktigt när solen lyser med sin frånvaro och kylan slår till, tillägger Peter Lundin.
Just nu samarbetar Respro väldigt mycket med kollegor i branschen och hyr in kompetens för att klara orderingången. På sikt ska det mesta vara i egen regi och det jobbar Peter Lundin mycket med nu.

SCA
Car-o-liner
Bege
FMV utbildning