Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Sparbanken Västra Mälardalen är med och utvecklar regionen

Sparbanken Västra Mälardalen är mer än en vanlig bank. Precis som alla andra banker bygger sparbankens verksamhet på kommersiella grunder, men istället för att ha aktieägare som får utdelning, så ger sparbanken tillbaka en stor del av överskottet till regionen och därmed även alla som bor och verkar i Västra Mälardalen.

Mikael Bohman, vd för Sparbanken Västra Mälardalen och samtidigt sitter som ordförande i föreningen Västra Mälardalen i Samverkan

Framgång stavas samverkan för de tre kommunerna i Västra Mälardalen och det är något som den lokala sparbanken gärna främjar. Det är ju tillsammans med invånarna, företagen och kommunerna i regionen som banken kan åstadkomma positiv tillväxt.
– Sparbanken Västra Mälardalens ambition är tätt sammanvävd med sparbankstraditionen och bygger på att bidra till en hållbar och långsiktig utveckling lokalt. För att kunna göra det måste vi bygga starka och långsiktiga samarbeten med näringslivet och övriga samhället här i vår region, säger Mikael Bohman, som är vd för Sparbanken Västra Mälardalen och samtidigt sitter som ordförande i föreningen Västra Mälardalen i Samverkan.

Stark lokal förankring

Det finns en lång tradition av att samverka i Västra Mälardalen, som omfattar de tre kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. Sparbanken utvecklar möjligheter för utökad samverkan på flera sätt. Bland annat genom att ta initiativ till nya möten och mötesplatser, samt ge råd utifrån vad som skapar störst värde för både kunden och regionen.
– För oss handlar allt om att verka nära våra kunder, att finnas där de finns och möta dem på ett personligt plan. Vi har en stark lokal förankring där alla beslut fattas nära kunderna. Vi visar samhällsengagemang genom att vi investerar i regionen på flera sätt, allt från ungdomsverksamhet och evenemang till nyföretagande, expansion och etableringar. Hos oss kan föreningar till exempel ansöka om sponsring, och organisationer och projektgrupper söka om stöd till olika utvecklande idéer för Västra Mälardalen, berättar Mikael Bohman.
Den lokala sparbanken är också en möjliggörare för tillväxt och utveckling genom finansiering av bostäder och det regionala näringslivet.

Kunden i centrum

– Den personliga kontakten är viktig för oss, och att sätta kunden i centrum, på riktigt, genomsyrar hela kundrelationen. Detta är också något som våra kunder uppskattar, vilket vi bland annat ser i den årliga branschundersökningen i kundnöjdhet som görs av Svenskt Kvalitetsindex, där Sparbanken Västra Mälardalen brukar ligga i topp, tillsammans med flera andra Sparbanker, säger Mikael Bohman.
Det läggs även stor vikt vid att utveckla och implementera ny teknik för att förenkla och förbättra bankens tjänster och möjligheter att möta kunden på kundens villkor. Sparbankens rådgivare arbetar med individuellt anpassade spara- och placeringslösningar som utgår från varje kunds egna förutsättningar och mål.
Alla beslut fattas lokalt, vilket också ökar tillgängligheten för kunden med korta beslutsprocesser och snabb återkoppling som följd.
Sparbanken Västra Mälardalen är helt självständig och har funnits i 175 år, och har som mål att utvecklas och växa med regionen i minst lika många år till.

FMV utbildning
Invest in Halland
BFL