Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

KMV kan leverera från råmaterial till färdig produkt

Kungsörs Mekaniska Verkstad, KMV, firar 50 år i år. Verkstaden är långt specialiserad och utrustad för så kallad långhålsborrning, som är en unik tillverkningsmetod för att skapa långa men även korta hål, för ihåliga detaljer. KMV är en del av Xanogruppen som omsätter 2 miljarder kronor och har 1000 anställda i 9 länder.

Shwana Amin har jobbat på KMV i några år nu och lär sig nya saker om borrning varje dag

Den moderna verkstadsindustrin har ett högt kunskapsinnehåll och förlitar sig på processer som blir allt mer automatiserade på sikt. Den nya tidens industri omfattar såväl idéutveckling och konstruktion som programmering av robotar som sköter själva tillverkningen. KMV är en modern mekanisk verkstad som med mycket raffinerade processer ser till att producera med en noggrannhet på millimeternivå.

Från råmaterial till färdig produkt

På KMV har man specialiserat sig på just långhålsborrning med stor kapacitet. Det innebär att man i verkstaden kan borra hål som är mellan 2 och 50 millimeter i diameter, samt upp till 14 meter långa. En detalj av den här storleken kan till exempel vara en vridaxel till ett kraftverk.
Utöver långhålsborrning, som var det KMV började med för 50 år sedan, utförs idag även andra bearbetande moment som svarvning, fräsning och ytbehandling. Slutprodukter kan vara maskinrör, kolvar, borrör, rotoraxlar, pumpaxlar, kolvstänger, styrstavar, generatoraxlar, lokaxlar, presscylindrar och propelleraxlar.
Tillämpningsområdet är brett, KMV arbetar med kunder inom allt från gruvindustri till energi- och kraftproduktion. De största kunderna finns inom hydraulik och läkemedelsindustrin, där KMV förutom borrning även gör kompletta detaljer som borras, svarvas, fräses och henas.
– De industrier som vi arbetar med är mycket precisionsinriktade. De håller en hög säkerhetsnivå med snäva toleranser och vi måste anpassa vår produktion efter det. Vi jobbar för det mesta med väldigt stora och skrymmande detaljer och rör. Det ställer i sin tur stora krav på vår kompetens och vår anläggning här i Kungsör, säger Mattias Nettelbladt, vd på KMV.
Maskinparken är rustad för att KMV ska kunna leverera i alla steg från råmaterial till färdig produkt. Via samarbetspartners i närområdet kan man dessutom erbjuda fler förädlingssteg som slipning, värmebehandling och kromning.

Att vara verkstadstekniker idag

Att vara legotillverkare omfattar idag mycket mer än att tillverka direkt från kundens ritningar. Numera ingår det ofta en hel del utvecklingsmoment också, där man i nära samråd med kunden vidareutvecklar från idé till färdig produkt. Det kan man på KMV tack vare ett högt kunskapsinnehåll i bolaget.
– Vi har varit väldigt framgångsrika i vår rekrytering. Att vara CNC operatör idag är ett högteknologiskt yrke som kräver mycket mer än vad de flesta tror. För att kunna hantera en CNC-maskin måste man till exempel ha kunskap om programmering, kvalitetssäkring samt vara extremt noggrann. Verkstadsindustrin är en framtidsbransch och vi arbetar för att marknadsföra det mycket mer än vad som gjorts tidigare, upplyser Mattias Nettelbladt.
KMV är inriktade på tillväxt och kommer även i framtiden att vara en av Sveriges största leverantörer av specialiserade tjänster som till exempel långhålsborrning. KMV är en komplett leverantör av processerna kring just borrningen från ax till limpa genom värdeorden Drivkraft, Långsiktighet och Teknikkunnande.