Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nordkalk bidrar till den hållbara samhällsutvecklingen

Kalk är en basråvara som de flesta tar för givet att den bara ska finnas, men väldigt få reflekterar över dess ursprung eller hur den tillgängliggörs. Nordkalk är ett företag vars huvudsakliga affärsområde bygger på utvinning, förädling och försäljning av råmaterial baserat på kalksten.

Workshop på underhållsverkstan

Nordkalk opererar ofta bakom kulisserna men är en nyckelaktör i den hållbara samhällsutvecklingen. Med stark förankring i norra Europa når Nordkalk en stor hemmamarknad där man levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier.

Mer fokus på cirkulära lösningar

Kalkstensprodukter används inom många olika områden, bland annat för att rena luft och vatten samt för att höja produktiviteten inom jordbruket. Eftersom Nordkalks produkter i stort bidrar till en mer hållbar utveckling har företaget en bra grund att stå på när det gäller utveckling av cirkulära lösningar.
Att maximera nyttjandegraden av allt material är en viktig startpunkt i den cirkulära ekonomin. Nordkalk arbetar för att bli ännu mer resurseffektiva, och redan idag finns det väletablerade sidoströmmar för återvinning av spillmaterial både internt och för externa kunder. Ett exempel är att man från Köpingsfabriken levererar spillvärme till fjärrvärmenätet i Köpings kommun.
– Vi arbetar för att bli mer och mer cirkulära genom hela verksamheten. Här i Köping har vi utöver en egen täkt även malningsanläggning, kalkugn, släckningsanläggning, försäljningskontor och egen djuphamn. Det ger oss mycket goda förutsättningar för att styra hela produktionsprocessen och göra förbättringar i den baserat på lokala beslut, förklarar Patrik Ungerstam, som ansvarar för Nordkalks svenska verksamhet på fastlandet, vilket omfattar anläggningar ifrån Landskrona i Söder till Luleå i norr.
– Även om vi har en egen täkt lokalt i Köping så kommer största delen av kalkstenen vi bränner ifrån Nordkalks egen täkt på Gotland eller köps in ifrån Mellaneuropa. Det finns starka interna samarbeten som gör att Nordkalk är en av marknadens mest heltäckande leverantörer av kalkstensprodukter, tillägger Patrik Ungerstam.
Från Köping levereras i huvudsak kalksten, kalkstensmjöl, bränd kalk samt släckt kalk. De största användningsområdena är inom stålindustrin och pappersindustrin, men även jordbruket och då speciellt gällande sidoströmmarna med olika restprodukter.

För en fortsatt hållbar tillväxt

Nordkalks anläggning i Köping öppnade redan 1941 och har haft en aktiv verksamhet sedan dess. Tillväxten har varit speciellt påtaglig under de senaste åren och då främst i takt med att man börjar uppmärksamma behovet av att använda råvaror som främjar den hållbara samhällsutvecklingen.
– Hållbar utveckling är något som vi arbetar för och uppmärksammar varje dag, säger Patrik Ungerstam. Vi har ett tydligt fokus när det gäller klimatsmarta, cirkulära lösningar och våra medarbetare är mycket engagerade i olika hållbarhetsprojekt. Nordkalk ska även framöver vara en möjliggörare för hållbar, cirkulär tillväxt. Både för våra kunder och för samhället.