Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Högskolecentrum vill erbjuda framtidssäkra utbildningar

Högskolecentrum i Arboga har som ambition att vara bäst i Sverige när det gäller samverkan med näringslivet. Vuxenutbildningen och inte minst yrkeshögskoleutbildningen har en stark förankring i de lokala värden som präglar marknaden i Arboga och Västra Mälardalen.

Spec.undersköterska inom demens

På Högskolecentrum bedrivs utbildningar som svarar på den lokala och regionala arbetsmarknadens behov. Målet är att utbildningsinsatserna ska leda till jobb och därmed även en långsiktig och hållbar utveckling av regionens näringsliv.

Vill starta fler yrkeshögskoleutbildningar

Antalet yrkeshögskoleutbildningar kan snart utökas i Arboga.
– För att möta näringslivets behov ansöker vi om att få starta fler yrkeshögskoleutbildningar utöver de inom elkraft och underhåll samt pedagogik och demenssjukvård som vi har sedan tidigare. Förhoppningsvis kommer vi att kunna erbjuda en helt ny utbildning inom vården samt ytterligare en inom IT redan till hösten, berättar Carina Bolmefalk Edström, som är biträdande rektor på den kommunala vuxenutbildningen, Högskolecentrum.
I dagsläget erbjuds fyra väletablerade yrkeshögskoleutbildningar i Arboga. Det är utbildningar som riktar sig till blivande elkraftstekniker, underhållsingenjörer, stödpedagoger och specialiserade undersköterskor inom demenssjukvården. De två nya utbildningarna blir för framtida specialistundersjuksköterskor inom välfärdsteknik respektive systemingenjörer, om de beviljas.

Fler teknikområden

Västra Mälardalen är av traditionen en stark industriregion och Arboga har länge varit särpräglat framstående inom just teknik och tillverkning. En stor utmaning ligger i att förse näringslivet med rätt kompetens eftersom behoven har förändrats väldigt mycket på senare år. Tekniken går ständigt framåt och med det behövs också ny kompetens tillföras.
– Mycket kretsar fortfarande kring tillverkande industri, men teknik- och kunskapsnivån är betydligt högre idag vilket vi naturligtvis måste anpassa oss efter när vi skapar nya utbildningar. Underhållstekniker behövs i princip överallt och här finns enorma möjligheter inom väldigt många branscher. För att bredda vårt utbud satsar vi nu på fler teknikområden såsom systemutveckling, förklarar Carina Bolmefalk Edström.

Utbildningar som ligger i tiden

Nästan alla som gått någon av Högskolecentrums yrkeshögskoleutbildningar har fått jobb efter studierna.
När Myndigheten för Yrkeshögskolan granskade landets yrkeshögskoleutbildningar fick Högskolecentrums utbildning Specialistundersköterska inom demens ett mycket gott betyg.
Förhoppningen är nu att kunna överföra samma goda moral och ambitioner på den nya utbildningen för specialistundersköterskor inom välfärdsteknik, som om den får starta till hösten kommer att vara en unik utbildning inom digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre.
– Med tanke på Sveriges demografiska utveckling kommer den här typen av utbildningar att bli mer eftertraktade, kommenterar Carina Bolmefalk Edström.
Högskolecentrum vill ligga steget före och erbjuda ännu en utbildning som är framtidssäker och som kommer att leda till jobb direkt efter studierna.