Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Sturestaden drivande i Arbogas utveckling

Det delvis kommunalägda fastighetsbolaget Sturestadens Fastighets AB, ofta kallat Sturestaden, är den ledande aktören när det gäller kommersiella lokaler i Arboga. Sedan några år tillbaka utvecklar Sturestaden även nya såväl som befintliga bostadsområden.

Det är ett stort samhällsansvar som ligger på Sturestaden, men så är visionen också att vara ett samhällsnyttigt bolag som är drivande i Arbogas utveckling. Sturestaden bildades genom samverkan mellan en privat aktör, Byggnadsfirman Lund AB, och Arboga kommun. Båda äger Sturestaden.
– Sturestaden har helt andra förutsättningar än andra kommunala fastighetsbolag just för att det delvis ägs av en privat aktör. Vi har ett mycket långsiktigt perspektiv när vi bygger nytt, vi har en god lönsamhet och företaget utvecklas hela tiden, säger Håkan Larsson, vd på Sturestadens Fastighets AB.

Utvecklar känsliga miljöer

Sturestaden har byggt mycket nytt i Arboga under de senaste åren, både kommersiella lokaler och bostäder. Det största projektet som pågår just nu är utvecklingen av Kvarteret Gropgården, där det i en första etapp ska byggas 40 nya lägenheter.
Den välkände arkitekten Andreas Forsberg, som under 2019 fick utmärkelsen Årets Arkitekt när tidskriften Residence delade ut sitt stora formpris, har utformat de nya husen i Gropgården. Det kommer att bli ett modernt och hållbart kvarter mitt i centrala Arboga. Samtidigt bevaras områdets historiska karaktär genom att den gamla baptistkyrkan återställs till sin ursprungliga form och tillgängliggörs som kompletterande byggnad.
– Andreas Forsberg har stor erfarenhet av att arbeta med känsliga miljöer och vi är väldigt glada över att ha fått utveckla Gropgården tillsammans med honom, kommenterar Håkan Larsson.

Hållbarhet inom alla dimensioner

Den nya bebyggelsen placeras längs Nygatan och Hökenbergs gränd. Ytterligare ett bostadshus placeras som en förlängning av Kyrkogatan och bidrar tillsammans med baptistkyrkan, nya förrådsbyggnader, inglasad samlingsplats och uteplatser till att skapa en trivsam brokighet inne på gården. Syftet är att främja det sociala umgänget och skapa möjligheter för nya möten.
När det gäller miljömässig hållbarhet håller Sturestaden högt i tak. De nya husen i Gropgården kommer att byggas i korslimmat trä och hela bygget sker under tält. Vid de inledande markarbetena som påbörjades under 2020 har arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård närvarat för att övervaka och dokumentera.
– Vi har ett tydligt hållbarhetsarbete som genomsyrar allt vi gör och det är väldigt tydligt i det senaste projektet. Vi har mycket stora förhoppningar på att Gropgården ska kunna bli ett referensprojekt när det gäller hållbarhet inom alla dimensioner, säger Håkan Larsson.
Inflyttning beräknas till hösten 2022.