Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Möbelföretag med gamla anor i Kungsör

Trivsamma och funktionella offentliga miljöer möbleras av Thule Möbler. Målet är att skapa bättre arbetsmiljöer för alla. Det är samma affärsidé idag som för 100 år sedan – Thule är en pionjär som vågar sätta ny standard för att förbättra vardagen.

Den första orderboken är daterad till 1930, men det som skulle bli Thule Möbler grundades mycket tidigare. Målet har alltid varit att förbättra inomhusmiljöer med hjälp av bra inredning. Idag är Thule ett komplett inredningsföretag för offentliga miljöer.
– Vi brukar säga att vi är en heltäckande leverantör från första tanke till slutförd leverans av kompletta miljöer. Vi arbetar bara med professionella kunder som ställer krav på hållbarhet och leveranssäkerhet, säger Torbjörn Axelsson, vd på Thule Möbler.

Hållbart är att ha möblerna länge

Thule har fyra verksamhetsområden under det breda området inredning: arbetsplats och arbetsmiljöer, utbildningsmiljöer, sjukhus samt offentlig miljö som kan vara kommunal verksamhet, kontor, köpcenter eller hotell som exempel.
Det är ofta möbler som används flitigt och som måste hålla för en långsiktig användning och som dessutom ska vara återvinningsbara. Möblerna måste även vara tidlösa och fungera i olika miljöer, vara enkla att flytta och integrera i helt nya miljöer.
– Ett viktigt mål för oss är att tillhandahålla möbler som inte behöver bytas så ofta. Samtidigt fokuserar vi enbart på hållbar tillverkning vad gäller både material och metoder. En stor del av tillverkningen sker i Sverige och vi har även en omfattande egen tillverkning, upplyser Torbjörn Axelsson.

För en bättre arbetsmiljö

Det finns inte så många möbel- eller inredningsföretag kvar i Sverige som fortfarande har egen tillverkning. Här har Thule valt att gå mot strömmen för att bibehålla en hög kvalitet och leveranssäkerhet mot kunderna.
– Vår produktion i Kungsör har funnits i över 100 år och vi är speciellt starka inom segmentet kontorsmöbler. Vi blandar framgångsrikt egen produktion med andra märkesprodukter från ledande och företrädelsevis svenska leverantörer när vi inreder nya miljöer. Resultatet är en funktionell och hållbar offentlig arbetsmiljö, säger Torbjörn Axelsson.
Thule är ett företag som bygger på gamla anor men som gärna satsar på nya idéer. Det märks inte minst i den egna produktionen där man vågar ta ut svängarna och producera med ny teknik och enligt moderna snitt. Ett exempel är den egenutvecklade kontorsmöbelserien E-FLEX, som har stort utrymme för variation, avlastning och personlig anpassning på ett unikt sätt.
E-FLEX är ett resultat av att Thule även i det stora vill skapa miljöer som bidrar till välbefinnande på arbetsplatsen. Företaget har under hösten 2020 släppt en ny serie möbler, Space, som är lämpliga för bland annat hemmaarbetsplatser och som även är möjligt att hyra. Det är en viktig satsning idag när så många tvingas jobba hemifrån och då ofta i en arbetsmiljö som inte är anpassad för syftet.
Utvecklingsarbetet pågår hela tiden och under 2021 kommer flera nya möbler att lanseras.