Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Keycast Kohlswa ska bli ledande i Europa

Keycast Kohlswa köptes under slutet av 2019 upp av Stavanger Steel Industries.

Keycast Kohlswa ska bli marknadsledande i Europa när det gäller gjuta produkter för högt påkända applikationer. Det är en målbild och ambition som den nya ägaren Stavanger Steel Industries har kommunicerat i samband med förvärvet.

Unik anläggning i Köping

Skalformat stålgjutgods med höga toleranser och fina ytor är kännetecknande för Keycast Kohlswas produktion i Kolsva utanför Köping. Närheten till Arlanda flygplats och infrastrukturen i Mälardalen gör lokaliseringen klara fördelar.
Skalformningsteknologin är en utmärkt metod för att tillverka gjutna produkter i långa serier där Keycast tillsammans med nyckelkunder utvecklat metoden kontinuerligt. Nu fortsätter resan med ytterligare tekniska utmaningar. Anläggningen i Kolsva är helt unik i sitt slag, inte bara i Sverige utan även i Europa.

Långsiktiga och solida

Uppköpet av Keycast Kohlswa är en del av tillväxtambitionen där ägargruppen vill bredda sitt totalerbjudande och nå en större europeisk marknad. Nu finns utökad kapacitet för att förena det bästa med små serier och prototyptillverkning med fördelarna i att tillverka större serier.
– Vi ser mycket positivt på framtiden tillsammans med våra nya ägare, som är både långsiktiga och solida. Vi är nu en del av en koncern med stor kompetens och vi kommer att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans, säger Keycast Kohlswas vd Mårten Lund.
Att kunna vara den bästa leverantören av helhetslösningar har alltid varit huvudfokus för Keycast Kohlswa, och det förstärks nu under den nya ägaren.