Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kommunerna i Västra Mälardalen vill uppnå mer tillsammans

Det goda samverkansklimatet som präglar kommunerna Arboga, Kungsör och Köping bygger på en målmedvetenhet hos såväl kommunerna som hos företagen. Att arbeta för en hållbar utveckling, där ett livskraftigt näringsliv ingår, är i regionen synonymt med att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål.

Tobias Gillberg, näringslivschef i Arboga kommun

I region Västra Mälardalen ingår kommunerna Arboga, Kungsör och Köping. De delar visionen om att bygga en ännu starkare region tillsammans, och gör det med utgångspunkt i att alla tre är starka industrikommuner. Industrin står för många arbetstillfällen och dessutom för en teknikutveckling som utmärker regionen.

Större kraft gemensamt

Västra Mälardalen har ett stort försprång om man jämför med många andra storstadsregioner. Hela Mälardalen anses ha Sveriges snabbaste tillväxt just nu. Inom bara fyra år kommer 40 procent av Sveriges befolkning att vara bosatta i Mälardalen. Samtidigt är kommunerna i Västra Mälardalen små, de kan dra nytta av sin småskalighet genom att erbjuda snabb företagsservice, tydlig feedback och kortare väg in till kommunen. Alla insatser är av betydelse och uppmärksammas. Detsamma gäller företagen – alla är viktiga och alla förtjänar att synas.
– Vi har under lång tid byggt upp en gemensam kultur där turism och näringslivsfrågor har hög prioritet, säger Tobias Gillberg, näringslivschef i Arboga kommun.
Arboga är tätt sammanknutet med grannkommunerna Kungsör och Köping. Det är inte mer än 15 minuters bilväg mellan städerna, och tillsammans har kommunerna närmare 50.000 invånare. Även om kommunerna enskilt är små så utgör de en större kraft gemensamt.

Förbättrar villkor för företag

Arboga, Kungsör och Köping marknadsförs gemensamt som Västra Mälardalen för besökare, men även för företag som kan vara intresserade av att etablera sig i regionen. Det görs via föreningen Västra Mälardalen i Samverkan, där de större industriföretagen, handelsföreningar, föreningen Företagarna samt kommunerna finns representerade. Det görs gemensamma marknadsföringsinsatser, kompetensutvecklingsinsatser och andra evenemang för att stärka regionen.
– Vid sidan av de stora industrierna är de flesta företag i Arboga liksom hela Västra Mälardalen små. Vi arbetar för att ständigt förbättra villkor för våra företag och entreprenörer i kommunen. För småföretagen är det extra viktigt att få snabb service. Inom det offentliga söker vi underlätta genom att bygga bort hinder och förenkla byråkratin. Att hantera ärenden snabbare och ha fokus på att det ska vara smidigt för företagen är prioriterat, berättar Tobias Gillberg.
– Vi har även stöttat företag inom flera branscher under pandemin, fortsätter han. Ett exempel är kommunerna i Västra Mälardalens gemensamma ambition för att stötta lokala restauranger. Redan under våren 2020 inleddes samarbete där vi erbjuder gymnasieluncher på restauranger runtom i kommunerna. Gymnasieelever kan alltså välja en restaurang och gå ut och äta lunch under skoldagen. På så vis har vi inte bara stöttat den lokala restaurangbranschen utan även kunnat erbjuda våra gymnasieelever en bra lunch när de studerat på distans.
En annan satsning som gjorts i regionen under 2020 är en stor marknadsundersökning för att kartlägga konkreta utmaningar hos småföretagen. Det landade i ett väldigt bra statistiskt underlag för att kunna genomföra olika stödinsatser och förbättringar som man fortsätter att göra under 2021.

MotorHalland
GMV