Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Trygghet hela vägen med m4

En dynamisk problemlösare med siktet inställt på kostnadseffektivitet och smarta logistiklösningar med minsta möjliga miljöpåverkan – m4 gruppen är ett renodlat kunskaps- och tjänsteföretag som erbjuder trygghet hela vägen.

Målsättningen för m4 gruppen är att möta den moderna kundens krav gällande flexibilitet och mer kundanpassade lösningar. Liksom för de flesta andra branscher är helhetslösningar eftertraktade, där en kontakt sköter allt och ser till att logistiken blir så effektiv som möjligt.

Det mesta inom logistik

Som helhetsleverantör löser m4 gruppen det mesta inom logistik. Närmare bestämt allt från fjärrdistribution till lösningar för rationell materialhantering inom industrin. Utöver det har man inom gruppen även maskiner för bygg- och anläggningsarbeten.
– Vår vardag är att se till så att alla andras vardag fungerar. Vi strävar efter att lösa kundens problem oavsett bransch, typ av verksamhet och omfattning. Tillgång till rätt kompetens är viktigt, likaså att våra medarbetare trivs och har kul på jobbet, säger Torbjörn Rådman, platschef för m4 gruppen i Köping.
Trots att m4 bildades i nuvarande form för bara tio år sedan är företaget uppbyggt av gedigen kunskap inom sina huvudområden. Företagets tjänsteleverantörer är också dess ägare. Det är deras och personalens engagemang som bygger hela verksamheten och säljer m4 som varumärke.
– Våra ägare och deras personal är vårt ansikte utåt och representerar företaget gentemot våra kunder, förklarar Torbjörn Rådman. Tillsammans har vi byggt upp ett strukturerat arbetssätt där vi fokuserar på befintliga såväl som potentiella kunder. Målet är att leverera kvalitet i allt vi gör.

Alla vinner på optimering

Kvalitet och pålitlighet illustreras genom m4 gruppens ambitioner att främja miljövänliga körsätt likväl som en god arbetsmiljö samt punktlighet, att göra det lilla extra och vara duktiga på att återkoppla.
m4 fokuserar mycket på hållbarhetsarbetet och det omfattar mycket mer än vilken typ av bränsle man väljer. En av de viktigaste delarna i hållbarhetsarbetet är att optimera transporterna så att man spenderar minsta möjliga antal mil på vägen för varje transport och varje enhet. Det handlar om att välja rätt transportslag vid rätt tillfälle och att fylla kapaciteten i alla riktningar.
– Vi är fullt medvetna om att optimering av transportflöden är en stor utmaning, säger Torbjörn Rådman. Speciellt i en värld där nästan alla kunder efterfrågar leveranser enligt just in time-principen. Det finns dock mycket för transportköpare att vinna på optimering, både ekonomiskt och miljömässigt. Den utvecklingen stöttar vi gärna inom m4.
Inom m4 gruppen kommer man att fortsätta utveckla goda kundrelationer och nya erbjudanden som ännu bättre stämmer överens med vad marknaden efterfrågar. Och allt kommer att göras så resurseffektivt som möjligt för att minska gruppens samt kundernas klimatpåverkan.

Car-o-liner
Arboga Vatten
Arcqs
Ambra