Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Kungsör präglas av innovationskraft

Västra Mälardalen är en dynamisk region som dessutom tillhör Sveriges snabbast växande storstadsregion. De tre samverkande kommunerna i Västra Mälardalen, Kungsör, Arboga och Köping, sätter tillsammans en standard för hur man kan jobba gemensamt och genomföra projekt som får större effekt.

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsörs kommun.

Det är ett unikt samarbetsklimat som präglar de tre kommunerna i Västra Mälardalen. Tack vare det får företag i Kungsör, Arboga och Köping möjlighet att göra affärer på en större marknad, ett större rekryteringsunderlag och får även ta del av gemensamma insatser inom exempelvis kompetensutveckling, varumärkesbyggande och marknadsföring.
– Vi har verkligen allt att vinna på samverkan. Vi samarbetar gränslöst vilket innebär att vi kan göra satsningar som får positiv verkan inte bara för oss i Kungsör utan även i våra grannkommuner, säger Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsörs kommun.

Kan konkurrera med innovationskraft

I Kungsörs kommun jobbar man mycket med relationer mellan kommun och företag.
– Jag brukar säga att det bor mycket klurigt folk här, och då menar jag människor som är vana vid att ta fram nya lösningar och som vågar sticka ut hakan och satsa på nya saker. Klurigheten präglar även företagen, vi har många duktiga och innovativa entreprenörer som vill och vågar satsa framåt, fortsätter Ida-Maria Rydberg.
Kungsör har ett differentierat och starkt näringsliv med tyngdpunkt inom industriell tillverkning med mekaniska verkstäder, företag som arbetar med skärande bearbetning och viss komponenttillverkning. Av de 700 företag som finns i Kungsör är över 500 enmansbolag. Det är en stor andel innovatörer som verkligen brinner för sin sak och som bidrar till att ny teknik når marknaden. Det är imponerande att en så pass liten kommun som Kungsör kan konkurrera med betydligt större städer när det gäller innovationskraft.

Bra läge med extra värde

En annan sak som talar för Kungsör är det fördelaktiga läget. Alla typer av verksamheter som är beroende av effektiva logistikflöden, inklusive större etableringsytor samt möjligheter att knyta ihop olika transportslag, bör ta sig en extra titt på Kungsör och Västra Mälardalen.
– Läget är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra viktigaste marknader – men utan ett bra klimat för företagande och samverkan hade vi inte kommit lika långt som vi har idag. Det finns många andra som liksom vi också har ett bra utgångsläge, här har vi adderat fler värden. Företagen har nära till varandra såväl som till sin kommun. Tillsammans med företagen jobbar vi med kompetensförsörjningen. Välkomna till ett extra konkurrenskraftigt Kungsör och Västra Mälardalen, säger Ida-Maria Rydberg.