Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kompletta distributionssystem för flytande bränslen

KPS i Kungsör tillverkar kompletta distributionssystem som används på bensinstationer över hela norra Europa. Det omfattar alla rör, kopplingar och skarvsystem som finns under stationen och som transporterar drivmedel från stora distributionstankar till fordon via tankstationen.

KPS formsprutar skarvdelar och extruderar kraftiga och hållbara plaströr för att transportera alla typer av bränslen. Det är med andra ord inte några enkla plaströr som tillverkas i KPS fabrik i Kungsör. När det gäller transport av miljö- och hälsovådliga produkter som de flesta konventionella drivmedel är krävs högsta tillförlitlighet enligt nollfelsprincipen.

Eldrift är inget hot

Som en del av OPW-gruppen är KPS marknadsledande inom sitt område. Även om eldrift är det snabbast växande segmentet nu så kommer det fortfarande att behövas stationer för att tanka andra drivmedel såsom bensin, diesel och HVO under en lång tid framöver.
– Så länge det fortfarande säljs nytillverkade fordon med bensin- och dieseldrift så kommer vi att behöva utveckla vår verksamhet. Vi utvecklas samtidigt inom andra områden, våra distributionssystem används även för tillsatser som adBlue och vanlig spolarvätska, och lämpar sig även för andra typer av flytande bränslen som HVO, förklarar Per Andersson, platschef på KPS.
Idag finns det inte någon fullt utvecklad lösning för el- och/eller batteridrift för tunga fordon. Det är ett enormt stort segment som fortsätter att utvecklas med andra drivmedel som grundlösning, även om det finns ambitioner att på sikt konvertera även tunga fordon till eldrift. Därför ser man på KPS att det kommer att finnas en betydande marknad inom konventionella drivmedel under en ganska lång tid framöver.

Förnybara drivmedel ökar

Verksamheten i Kungsör rullar på för fullt och har utvecklats även under 2020 trots globala oroligheter. Bilåkandet kommer troligtvis inte att minska trots olika åtgärder, det kommer alltid att finnas ett stort behov av att transportera sig från en plats till en annan så snabbt och enkelt som möjligt. Här är bilen fortfarande oslagbar i de flesta lägen.
– Det som kommer att förändras är vilka bränsletyper vi kommer att kunna välja mellan. Redan nu pågår en stor utveckling kring förnybara dieselbaserade bränslen, det finns redan diesel med stor andel förnybart innehåll på marknaden, och HVO100 är ett exempel på ett dieseldrivmedel som är helt fossilfritt. Våra lösningar lämpar sig för distribution av nästan alla typer av flytande drivmedel, säger Per Andersson.

Utvecklas med marknaden

För KPS är det viktigt att utvecklas tillsammans med marknaden.
– Vi kan anpassa vår tillverkning efter vad som efterfrågas och det gör oss mycket konkurrenskraftiga som partner till de stora drivmedelsbolagen, kommenterar Per Andersson.
KPS har ett spännande år framför sig med flera nya förfrågningar. Dessutom pågår ett utvecklings- och renoveringsarbete som omfattar ett stort antal tankstationer över hela Sverige. Den utvecklingen vill man på KPS gärna vara en del av.

SCA
Gnutti Carlo
Plantskola