Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Lyckas med trädgårdsprojektet oavsett omfattning

För den som vill lyckas med sitt trädgårdsprojekt, stort som litet, ger tillgång till livskraftiga och klimatanpassade plantor bättre förutsättningar. Det innebär att svenskodlade buskar och träd ofta är ett bättre alternativ än importerade.

Miriam Dovrén

På Eriksbo Plantskola odlas bara växter som trivs i det nordiska klimatet. Klimatanpassade växter följer årstidsväxlingarna på den breddgrad där de är tänkta att växa. De förbereder sig för vintern i god tid på hösten och de slår inte ut för tidigt på våren. Det sitter i generna. Man brukar prata om växternas proviniens.
– Växter som importeras från kontinenten och inte har klockan inställd för den nordiska vintern får lättare skador av frost och kyla och blir i längden svåra att få att trivas. Därmed inte sagt att alla importerade växter är dåliga. Olika växtslag är olika känsliga för förflyttning i nord-sydlig riktning, menar Miriam Dovrén, verksamhetschef på Eriksbo Plantskola.

Långsiktighet gäller

Miriam Dovrén äger och driver Eriksbo Plantskola sedan 2006. Hon har genomfört många förbättringsprojekt under årens gång och inte minst under de senaste åren sedan plantskolan flyttade från Västerås till större odlingsytor i Kungsörs kommun. Det är bara långsiktiga investeringar som gäller.
– En plantskola är ett företag som skolar plantor, vilket innebär att man genom flera omplanteringar, beskärningar och annan tillväxtstyrning bygger upp växter från små frön och sticklingar till stora träd och buskar. Och allt sker naturligtvis med hjälp av naturen. Solen är vår viktigaste energikälla och vi behöver inte gå omvägen via solpaneler, säger Miriam. Plantskolor arbetar enbart med utomhusväxter vilket omfattar vedartade växter och perenner.
Att odla plantskoleväxter är ett ganska tidskrävande projekt som kräver tålamod och noggrannhet. Att odla en buske fram till salufärdig A-kvalitet tar vanligtvis tre år. Att odla ett träd som sedan planteras i en offentlig park eller utefter en gata kan många gånger ha tagit mellan 10-15 år. Att producera och plantera växter är med andra ord ingen slit- och släng-mentalitet, utan en långsiktig investering som ger avkastning längre fram. Eriksbo Plantskola vänder sig till kunder som delar visionen om att bidra till långsiktig hållbarhet.

Allt inom buskar och träd

I Sverige odlas idag många olika sorters plantskoleväxter i många olika storlekar och kvaliteter. Eriksbo Plantskolas verksamhet bygger på odling i container. Det innebär att odlingen sker i krukor, påsar eller andra typer av behållare, vilket ger möjlighet för kunderna att plantera när som helst under året.
– Vi odlar drygt 400 olika sorter som trivs i vårt kalla klimat. Det är olika typer av prydnadsbuskar, klängväxter, fruktträd, bärbuskar, barrväxter och träd. Vi har dessutom samarbete med andra plantskolor och det gör att vi kan erbjuda ett komplett sortiment av plantskoleväxter som lämpar sig för det svenska klimatet, berättar Miriam Dovrén.
Eriksbo Plantskola är medlem i e-planta som är en ekonomisk förening som arbetar med produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är utvalda för svenskt klimat. Resultatet är certifierade e-plantor, en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter.

En liten del av lösningen på ett globalt problem

Man kan säga att Eriksbo Plantskola odlar lösningen på ett av världens största problem – klimatförändringarna. Vedartade växter binder koldioxid. Det som släpps ut i atmosfären vid förbränning, en av de så kallade klimatgaserna. Genom att odla och plantera buskar och träd som får växa sig stora under lång tid är plantskolan med och skapar förutsättningarna för en hållbar utveckling i första ledet.

Arcqs
FMV utbildning
GMV