Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Läget avgörande för solceller

Nästan alla fastigheter lämpar sig för solcellspaneler – om läget är rätt. Det är alltid en god investering, som betalar sig inom några år. Solceller och solpaneler är inte bara en klimatsmart investering – även värdet på huset ökar.

Nyfikenheten och intresset växer kring möjligheterna att ta vara på energi från solen – även i Sverige. Tack vare statliga stöd har många redan kunnat installera solcellspaneler på väggar och tak, och på så vis lyckats ställa om såväl sin ekonomi som stora delar av sin klimatpåverkan.
– Med dagens teknik är solcellspanelerna så effektiva att de lönar sig att installera även i länder som Sverige, framhåller Robert Alm, vd på Hero Solkraft i Kungsör.
Sverige har faktiskt fler soltimmar per år än man kan ana. Dessutom fungerar solcellspaneler som mest effektivt när det inte är för varmt. En kylig men klar vinterdag ger riktigt bra förutsättningar för solcellspanelerna att producera maximalt.

Lönsamt att investera klimatsmart

Att investera i klimatsmarta lösningar har allt att göra med att investera i framtidssäkra och ekonomiskt hållbara lösningar. Den exakta återbetalningstiden för solceller och solpaneler är svår att ange eftersom det skiljer från fall till fall, bland annat beroende på hur huset ligger och hur mycket el man själv använder.
– Generellt och förenklat kan man säga att stora elförbrukare har en möjlighet att spara mycket. Det finns dock fördelar även för den som använder lite mindre eftersom det går att få in återbäring på att sälja överskottselen, förklarar Jimmy Rinta, som ansvarar för projektering och försäljning på Hero Solkraft.
Ofta blir det el över när solcellspanelerna jobbar för fullt, och den säljs då till ett lokalt energibolag och blir en del av den allmänna elmixen. Genom att satsa på solceller kan man med andra ord även bidra till energiomställningen ur ett större perspektiv.
I en tid då alla talar om Agenda 2030 och att Sverige ska vara en föregångare på miljöområdet finns inga gångbara argument för att inte satsa på solenergi.