Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Företag i norra Sverige blir sannolikt pådrivande i klimatomställningen

Sveriges välfärd har historiskt byggts med kraft från industrin. Om vi ska ha en minst lika bra välfärd i framtiden så måste industrin få ta plats och utvecklas mer. Stundande etableringar såsom Markbygdens vindkraftspark och Northvolts batterifabrik tillför kraft och inspirerar för framtida investeringar inom Industrisverige.

Näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

För ungefär tio år sedan talade man om att industrin var på väg att dö ut i Sverige. Idag är investeringstakten högre än på länge, och svenska industriföretag kan dessutom visa på en ytterst hög innovationskraft. Faktum är att svensk industri är känd världen över för sin starka innovationskraft och internationalisering. Det är ett arv som måste förvaltas och stärkas för framtiden.

Industrin driver klimatomställningen

Northvolts etablering av Europas största batterifabrik i Skellefteå är ett tydligt exempel på hur industrin är med och driver omställningen från fossilt till förnybart. För att minska fossilberoendet behövs lösningar för att långsiktigt lagra energin från förnybara källor och använda energin när den behövs samt kunna applicera den inom helt nya områden. För att kunna göra detta krävs kraftfulla batterier. Det är själva visionen bakom Northvolts etablering.
Etableringen i Skellefteå indikerar också att en stor del av omställningen kommer att ske med kraft från norra Sverige. Northvolts etablering i kombination med andra stora satsningar, som till exempel Markbygdens vindkraftspark, Lindbäcks superfabrik för hustillverkning, Hybrits testproduktion av fossilfritt stål och Polarbröds återuppbyggnad i Älvsbyn vittnar om att norra Sverige kan bli en testbädd för nya tekniska och industriella lösningar som dessutom är hållbara.
– Tack vare de investeringar som görs inom det svenska näringslivet och inte minst inom industrin kan vi sannolikt påskynda klimatomställningen i Sverige. Det är ingen överdrift att säga att svensk industri på många håll leder utvecklingen och omställningen till en mer klimatanpassad industriell tillverkning. Det skapas just nu starka kluster av innovativa företag i norra Sverige som sannolikt kommer att vara pådrivande i klimatomställningen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Vill skapa nya tankemönster

EU-kommissionen gör regelbundet bedömningar över innovationsklimatet i Europa, och gång på gång rankas Sverige som nummer ett när det gäller innovationskraft. Svenska industriföretag är dessutom villiga att investera för att uppnå lägre klimatpåverkan och högre produktionseffektivitet.
Industrin har många möjligheter – men även utmaningar. De största möjligheterna kan kopplas till innovationstakten och investeringsviljan. Den främsta utmaningen kretsar kring kompetensförsörjningen.
Idag sysselsätter industrin direkt och indirekt sammanlagt närmare en miljon människor i Sverige, och med de senaste etableringarna i norr blir det ännu fler. Det finns många högkvalificerade jobb inom industrin, och det är något som måste kommuniceras och uppmärksammas mer för att svensk industri ska kunna utvecklas och vara en attraktiv arbetsgivare.
Genom att rusta människor för nya typer av jobb, satsa på ny teknik och klimatsmarta lösningar kan Sverige förbli en industrination värd namnet, med ett innovationsklimat som anses bäst i Europa. Det är möjligt om man rustar tillsammans, det offentliga och privata, samhället och industrin i symbios.
– Det behövs en grogrund för nya tankemönster där industrin lyfts fram som en attraktiv arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter, för att få upp antalet sökande till industriella och tekniska utbildningar. Det behövs även kompetensutvecklande åtgärder för människor som redan arbetar inom industrin, men som befinner sig mitt i den digitala omställningen. Detta är exempel på saker som vi kommer att fokusera mycket på framöver, säger Ibrahim Baylan.