Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Skrid till verket med cirkulär ekonomi

Kuusakoski Recycling ser till att skapa möjligheter där andra ser utmaningar. Tekniken för avfallshantering och återvinning utvecklas snabbt och idag går det att ta vara på nästan allt som slängs. Det har till och med utvecklats till en raffinerad och lönsam affär att ta hand om material som industrin vill bli av med och förädla det till ny råvara som återgår till industrin.

Inmatning av kabel med vy över siktbord.

Där andra ser skräp ser Kuusakoski Recycling möjligheter. Som en av Nordens största aktörer inom branschen har den finskägda företagsgruppen ett stort samhällsansvar. Det omfattar inte enbart insamling och återvinning av material utan även ett stort arbete med att skapa intresse kring miljöfrågor.
– Även om det är många som pratar om att införa system som bidrar till en cirkulär ekonomi idag så är det fortfarande långt ifrån alla som skrider till verket. Det vill vi på Kuusakoski Recycling ändra på, inleder Per Brännström, platschef på Kuusakoski Recycling i Skelleftehamn.

Fokuserar på slutna kretslopp

Anläggningen i Skelleftehamn har ett stort upptagningsområde som sträcker sig över hela Sverige samt Norge och Finland.
– Här fokuserar vi helt på slutna kretslopp, vilket innebär att industrin köper tillbaka materialet efter att vi i vår anläggning har sorterat och uppgraderat det. Att uppgradera betyder i vårt fall att vi avlägsnar andra material som förorenar råvaran. Det är speciellt viktigt när man levererar till smältverk med högt ställda krav på miljöområdet, förklarar Per Brännström.
Anläggningen i Skelleftehamn är specialiserad på att kundanpassa just kopparbärande råvaror till kopparsmältverk på ett energi- och miljövänligt sätt. Boliden Rönnskärverken är en viktig kund, men det finns även kunder i andra delar av världen som intresserar sig för och som kan dra nytta av processen i Skelleftehamn.
Den årliga mängden material som hanteras i Kuusakoski Recyclings samtliga processer uppgår till cirka två miljoner ton, lokalt i Skelleftehamn hanteras cirka 130 tusen ton. Företaget har en stark och stabil ägare som hela tiden investerar i nya innovativa lösningar och idéer för att ligga i framkant inom återvinningsbranschen. Det gäller inte minst i Norr- och Västerbotten där Kuusakoski Recycling utgör en viktig samarbetspartner för kommunala återvinningscentraler, tillverkande industri samt för bygg- och anläggningsföretag.

För en mer hållbar framtid

I takt med att levnadsstandarden förbättras världen över ökar dessvärre även avfallsmängden. Det sätter press på samhället att generera och stötta insatser för avfallsminimering. För Kuusakoski Recycling handlar mycket om att skapa ett större intresse för återvinning och en ökad medvetenhet kring materialhantering. Ofta rör det sig om ganska enkla åtgärder för att göra stor skillnad.
– Mycket material kan sparas om man tänker till ett extra varv och gör verklighet av drömmen om en cirkulär ekonomi. Det material som ändå måste kasseras ska tas om hand av en specialist med rätt kompetens för jobbet, och den kompetensen har vi här i vår anläggning. Med tanke på de stora investeringar som görs i norra Sverige, där batterifabriken i Västerbotten och Hybrit i Norrbotten bara är ett par exempel, så ser vi ett ännu större behov av våra tjänster i framtiden. Vi ska även fortsättningsvis vara en partner i våra kunders utveckling och för samhället i en mer hållbar framtid, avslutar Per Brännström med.