Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Utveckla företaget till en ny nivå med PwC

PwC hjälper företag inom alla branscher och i alla storlekar att utvecklas mot sin fulla potential. Det innebär att alla som arbetar på PwCs lokalkontor i Skellefteå har som mål och ambition att utveckla det lokala näringslivet. I en stad som Skellefteå ligger tyngdpunkten på små och medelstora företag, ofta ägarledda, eftersom den här typen av företag dominerar just här.

Oskar Hettinger.

Många känner PwC som världens största revisionsbyrå och en naturlig partner för stora börsnoterade bolag med världen som arbetsfält. Det stämmer, men PwC är samtidigt de små- och medelstora företagens lokala byrå med ett heltäckande erbjudande inom revision, skatt och affärsrådgivning. I Skellefteå är den prägeln tydlig med framförallt små- och medelstora företag som partners och kunder.

Mycket mer än revision

Under de senaste åren har PwC utvecklat ett bredare tjänsteutbud för att passa små och medelstora företag. Utöver revision har PwC ett omfattande utbud av olika tjänster inom rådgivning, där allt från styrelsecoachning till stöd för att skriva hållbarhetsredovisning finns representerat.
– Vi behöver kommunicera att PwC gör så mycket mer än revision, säger Oskar Hettinger, auktoriserad revisor i Skellefteå. Det finns idag ett 20-tal färdigpaketerade tjänster som är speciellt utvecklade för små och medelstora företag som vill utvecklas och skapa tillväxt.

Jobbar mer proaktivt

Tjänster inom rådgivning räknas till det proaktiva arbetet som PwC driver för att skapa tillväxt inom det lokala näringslivet i Skellefteå. Det handlar om att hjälpa varje kund att utvecklas på ett smart sätt. Ett exempel är att alla medarbetare jobbar löpande med affärsrådgivning för att erbjuda kunden en bra upplevelse och en bra produkt.
– Tillsammans med våra kunder kan vi förfina strategier och jobba ännu mer proaktivt för framtiden, kommenterar Oskar Hettinger.
En annan viktig faktor för framgång, och helt avgörande för att skapa mervärde för kunderna, är att ha rätt kompetens på rätt plats. PwC ska ha marknadens bästa revisorer, skatte- och affärsrådgivare. För att lyckas med det krävs en bra kultur där människor trivs, utvecklas och har roligt. Det har man lyckats bygga upp i Skellefteå.

Leder utvecklingen

Ytterligare en framgångsfaktor kan kopplas till den digitala utvecklingen. Faktum är att PwC var tidigt ute med olika typer av digitala tjänster. I takt med att verksamheten utvecklats och förändrats har även dessa uppdaterats. Idag erbjuder PwC verktyg som hjälper företag att utvärdera och utveckla sin cybersäkerhet och sin digitala strategi över lag.
– På PwC nöjer vi oss inte med att följa utvecklingen – vi ska leda den även inom det digitala, säger Oskar Hettinger. Att vara först och bryta ny mark är även viktigt för våra medarbetare, som får energi av att utveckla nya tjänster som gör skillnad i våra kunders vardag.
PwCs syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem, vilket konkret för PwC Skellefteå innebär att bidra till Skellefteås spännande utveckling.