Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Att hushålla med naturens resurser är allas angelägenhet

Conzita Sverige AB är ett miljöinriktat entreprenadföretag som brinner för återvinning. Företaget verkar i första hand i Skåne med huvudkontor i Trelleborg. Markarbeten, återvinning och transporter är de huvudsakliga affärsområdena.

Att hushålla med naturens resurser är allas angelägenhet och ofta en ren konkurrensfördel. Det vet man på Conzita i Trelleborg – företaget är nämligen välkänt som miljökämpe och som en aktör med innovativa metoder för återvinning.
– Här i Trelleborg är det för närvarande högtryck både inom industrin och på byggmarknaden, så nog finns det mycket att göra för en aktör som fokuserar på hållbar hantering av material. Vi vill vara en partner som möjliggör hållbar hantering och återvinning av allt från schaktmassor till överblivet byggmaterial, säger Christel Efternamn, som ansvarar för ekonomi och administration på Conzita.

Samarbetspartner i flera led

Industrin kommer alltid att behöva producera varor som marknaden efterfrågar, och hur effektiv produktionen än är så uppkommer det alltid en rest förr eller senare. Detsamma gäller vid nybyggen. Även den mest sparsamma byggentreprenören kommer att få en del material över. Det är just hur det tas om hand som är det intressanta ur hållbarhetssynpunkt.
Att bara åka och tömma en container är inte Conzitas huvudmål. Men att vara en samarbetspartner i flera led i kundens verksamhet är det. Genom att låta Conzita komma in i verksamheten och föreslå förbättringar i materialhanteringen kan man spara stort, som många redan upptäckt.
– Alla vinner på att göra rätt från början, det finns faktiskt mycket att tjäna på rätt sortering och återvinning, menar Christel.

Vill utvecklas hållbart

Numera ses hållbarhetsarbete som en konkurrensfördel inom många branscher och allt fler väljer att samarbeta enbart med leverantörer som kan bevisa att de arbetar hållbart. Det bidrar till ett större intresse för Conzita och företagets tjänster.
Trelleborg tillhör en expansiv region och det innebär att Conzita på sikt kommer att behöva uppgradera sin verksamhet för att kunna möta framtidens krav. Trenden går mot att bli mer cirkulär, något som Conzita redan kan påvisa då man tar vara på schaktmassor som förädlas till nya fyllnadsmaterial som exempel.
Under 2020 har det satsats mycket kraft på att förnya verksamheten för en ännu mer effektiv återvinning. Conzita har även valt att renodla sina affärsområden mot återvinning, entreprenader och transporter. Genom att ta bort andra affärsområden kan mer kraft frigöras för att verkligen satsa på utveckling inom hållbarhet – det är framtidsvisionen.