Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Den bästa fastighetsvärden för ett hållbart samhälle

Hemsö äger och utvecklar samhällsfastigheter som förskolor och skolor, äldreboenden samt lokaler för rättsväsende och sjukvård. I dessa fastighetskategorier huserar våra mest samhällskritiska funktioner och Hemsö har därför ett stort ansvar när det gäller att verka för en hållbar utveckling.

Hemsö växer över nästan hela Sverige – inte minst i Skåne där regionchef Berit Christenson har satt upp höga mål för bolagets tillväxt och inflytande. Hemsö har många stora projekt på gång, och gemensamt för samtliga är fokus på ökad hållbarhet där Hemsö både erbjuder ett stort utbud av lokaler för utveckling och ett mer effektivt nyttjande av befintliga resurser.
– Våra hyresgäster finns framförallt inom stat, kommun och regioner men vi tillhandahåller även samhällsnära lokaler för privata aktörer. För alla kundgrupper gäller långsiktiga och hållbara avtal, där vi som fastighetsägare och hyresvärd ska bidra till att utveckla hyresgästens verksamhet genom att tillhandahålla och anpassa lokaler efter deras behov, säger Berit Christenson.

Mycket på gång i närtid

Med fastigheter i över 60 svenska kommuner når Hemsö en stor målgrupp. I region Syd är det framförallt inom fastighetskategorin äldreboende och utbildning som Hemsö kommer att utvecklas framöver, då samhällets efterfrågan är tydlig här.
– Det händer mycket i närtid och speciellt i vår region. Vi har bland annat tecknat avtal med Internationella engelska skolan om att bygga en helt ny skola i Trelleborg, som ska öppna 2022. Det bygget påbörjas nu under hösten. Samtidigt ska vi förädla fastigheterna som förvärvades tidigare i år i kvarteret Herkules i centrala Trelleborg. Det finns verkligen mycket att se fram emot, berättar Berit Christenson, och tillägger:
– Det jag imponeras över inom Hemsö är att vi har en god kunskapsöverföring mellan våra olika regioner och mellan projekt, något som annars kan vara svårt att förverkliga. Med ett bra kunskapsutbyte kan vi nyttja våra befintliga resurser fullt ut och satsa ännu mer på samhällsutvecklande åtgärder.

Utvecklas i samverkan

Utvecklingen i Skåne sker till stor del i samverkan, tillsammans med befintliga hyresgäster som Malmö Stad, Internationella Engelska Skolan, Region Skåne, Kunskapsskolan och Polismyndigheten som exempel. Det visar på en väletablerad och långsiktig verksamhet i linje med visionen för hela Hemsö, som är att bli den bästa fastighetsvärden för samhällsservice.
För att uppnå visionen och bli ännu mer hållbara för framtiden sätter Hemsö allt större krav på sin egen utveckling. Ett tydligt exempel är att alla nyproduktioner ska certifieras enligt svensk standard Miljöbyggnad nivå Silver eller högre. Även inom det befintliga beståndet har Hemsö fokuserat på förbättringar, bland annat genom energieffektivisering med certifieringen Green Building. I Lund har Hemsö investerat i sin första geoenergianläggning, ett så kallat akviferlager och fler hållbara initiativ kommer att genomföras under året.

Clarion Magasinet
BFL
SCA
Car-o-liner