Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Den smarta vägen till Europa

TT-Line har en mycket hög frekvens med 17 avgångar per vecka från Trelleborg. De tre linjerna från Trelleborg till Travemünde, Rostock och Świnoujście erbjuder en snabb och enkel väg från Sverige till kontinenten. TT-Line knyter även ihop Sverige med viktiga marknader österut via linjen till Klaipeda.

TT-Line erbjuder troligtvis den smartare och kortaste vägen från Sverige till Europa. Det har blivit ännu tydligare under 2020 när omvärlden präglats av stora förändringar och man såväl i Sverige som i övriga Europa nu mer än någonsin måste se över sina fraktflöden för att på sikt kunna minska sårbarheten. TT-Line är en möjliggörare för utveckling och tillväxt och den rollen är nu väldigt tydlig.

Pålitlighet, kvalitet och precision

TT-Lines framgångssaga stavas pålitlighet, kvalitet och precision. Att alltid leverera i tid, hålla en hög servicenivå och hålla det man lovar har under de senaste 50 åren skapat en bra grund för TT-Line att bygga vidare på med Trelleborgs hamn som utgångspunkt.
– Vi drar nytta av att vara en viktig länk inte bara i en utan tre korridorer via norra Tyskland och Polen. Dessutom har vi förstärkt vårt erbjudande med en linje till Litauen. Vi tror generellt att mer gods kommer att fraktas via den östra korridoren framöver, säger Anette Wugk, pressansvarig på TT-Line.
TT-Line spelar en nyckelroll som integrerad del i många olika logistiklösningar. Tack vare utmärkta förbindelser med de internationella motorvägarna samt inte minst järnvägarna i anslutning till hamnarna underlättas logistiken markant. Utöver god logistik strävar TT-Line även efter att vara en samarbetspartner för minskad miljöpåverkan.

Världens miljövänligaste fartyg

År 2020 var inte ett normalt år för någon, och inte heller för TT-Line. Under tidigare år har TT-Line fraktat omkring 900.000 personer, 180.000 personbilar och 400.000 lastbilar över Östersjön. Som svar på en ökad efterfrågan under tidigare år förlängdes ett av fartygen, Peter Pan, för att uppnå 25 procent mer lastkapacitet. Samtidigt kunde bränsleförbrukningen pressas med hela 25 procent.
TT-Line har även gjort flera andra investeringar för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Den befintliga flottan om sju fartyg är utrustad med så kallade scrubbers, en reningsteknik som fungerar bra ihop med befintliga motorer. Den största miljöinsatsen görs dock genom nybygget som blir världens miljövänligaste Ro-Pax färja med plats för 800 passagerare och minst 200 lastbilar.
– Det blir vår första satsning inom konceptet Green Ships, där vi satsar på LNG-drift och därmed bidrar till att utsläppen i Östersjön reduceras med mer än 50 procent, upplyser Anette Wugk.
Genom att använda LNG kan 98 procent svaveloxider, 82 procent kväveoxider och 93 procent partikelutsläpp undvikas jämfört med konventionellt dieselbränsle. LNG minskar också luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser. Nybygget planeras levereras från Kina under 2022.