Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Etiketter med rätt kvalitet och rätt budskap

Etiketter som förmedlar rätt kvalitet och rätt budskap är ingen dussinprodukt. Många kan trycka enkla etiketter med varierande kvalitetsnivå men få kan leverera exakt rätt etikett för varje produkt, i exakt rätt färg och utförande, och i exakt rätt tid. För PG Etikett är det kvalitet, leveranssäkerhet och inte minst kundnöjdhet som gäller.

Värdet av att satsa på rätt typ av etikett för att förmedla information och öka intresset för produkten bör aldrig underskattas.

För ett gott första intryck

Etiketten är ofta det första man lägger märke till och den förknippas med en unik möjlighet att göra ett gott första intryck. I global konkurrens med stora valmöjligheter blir det ännu viktigare att verkligen sticka ut med sin produkt. Det vet man på PG Etikett i Skurup.
PG Etikett etablerades 2009 men grundaren Peter Grundström har en mycket lång erfarenhet från branschen. Närmare bestämt över 40 år. Han startade sitt första företag inom etikettproduktion i början av 80-talet och insåg snabbt att om man ska bli framgångsrik inom en så pass konkurrensutsatt bransch så måste man våga tänka annorlunda. Det är lite av ett mantra på PG Etikett idag.

Mycket avancerade tryck

Det som började i liten skala hemma på gården i Nällevad har med åren utvecklats till ett toppmodernt företag för produktion av alla typer av etiketter för produktmärkning, sigill och tilltryck. PG Etikett är med sina 14 anställda fortfarande en ganska liten aktör men med kapacitet att leverera som de större – fast utan långa beslutsvägar och annat krångel i maskineriet.
– Vi kan verkligen stå för vår värdegrund kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet, säger säljaren Jörgen Lundh.
På PG Etikett finns många olika maskiner och trycktekniker: flexo, screen, digital samt foliering och prägling. Under 2020 köptes en ny maskin in för att kunna producera långt förädlade öl- och vinetiketter med den senaste tekniken. PG Etikett är med den nya maskinen det enda tryckeriet i Sverige som i en och samma process kan erbjuda mycket avancerade tryck.

Rätt kvalitet till rätt pris

PG Etikett flyttade in i nybyggda lokaler 2015. Sedan dess har omsättningen ökat kraftigt – ungefär tre gånger på bara fem år.
– Vi ser en fortsatt positiv tillväxt och kommer att fortsätta investera för att möta våra kunders krav. Vi konkurrerar inte med lågprisprodukter från utlandet, men när det gäller rätt kvalitet till rätt pris är vi nog oslagbara, menar Jörgen Lundh.

Plantskola
Trelleborg Bo
Arcqs
Car-o-liner
Försvarsmakten en av oss