Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

TrelleborgsHem visar bra exempel på skånsk fiffighet i nya projekt

TrelleborgsHem driver en fortsatt offensiv tillväxtambition efter framgångarna med Sockerbrukstomten och Bryggeritomten. Under 2020 påbörjades ett flertal projekt i centrala Trelleborg och ytterligare några i landsbygdsorterna Anderslöv och Smygehamn. Sammantaget står alla planerade projekt för ett tillskott på omkring 500 nya bostäder i kommunen.

Det är inte många kommuner i Trelleborgs storlek som kan visa upp satsningar på kontinuerliga bostadsprojekt över flera år. TrelleborgsHem investerar långsiktigt och hållbart för Trelleborgs framtid som attraktiv bostadskommun, vilket nuvarande projekt också vittnar om.

Allt från nyproduktion till förtätning

TrelleborgsHem har närmare ett 20-tal projekt på gång just nu, omfattande allt från nyproduktion till förtätning och renoveringar. Ett av de största projekten är en påbörjad förtätning i miljonprogramskvarteret Malörten som kommer att generera över 100 nya bostäder i centrala Trelleborg, med planerad inflyttning i etapper under 2021 och 2022. Området får fyra nya punkthus med hållbarhet i fokus då de präglas av faktorer såsom låg energianvändning, smarta planlösningar och hög tillgänglighet.
Nya hyresrätter behövs för att skapa eftertraktade flyttkedjor och i Trelleborg är man fenomenal på att ta vara på gammal industrimark och omvandla den till moderna och hållbara bostadsområden. Efter framgångarna med den för många välkända utvecklingen på Sockerbrukstomten har TrelleborgsHem påbörjat en ny förvandlingsprocess i ett annat område som tidigare präglats av industri. Det handlar om den gamla bryggeritomten, som utvecklats till ett helt nytt bostadsområde mitt i centrum, med det mesta inom promenadavstånd. Sedan tidigare har två etapper färdigställs och är inflyttade och nu tar man greppet om ytterligare två etapper med inflyttning under 2023.

Fiffighet i tillvaratagande av resurser

Ett annat projekt som visar på TrelleborgsHems fiffighet när det gäller tillvaratagande av befintlig mark och andra resurser är omvandlingen av den gamla möbelfabriken från 1800-talet i kvarteret Vesslan, som nu blir toppmoderna bostäder istället. Ytterligare ett spännande projekt är Stuckatören, som blir yteffektiva lägenheter på en befintlig bilparkering i centrala Trelleborg.
– Vi har både förmågan och kunskapen att hitta nya lösningar på gamla problem. Vårt uppdrag är att bidra till Trelleborgs utveckling genom att tillhandahålla attraktiva och hållbara bostäder för alla. Då måste vi även vara synliga och satsa på hela Trelleborg. Det är därför viktigt att vi även satsar på landsbygdsorterna i vår bostadsutveckling, förklarar Håkan Drakarve, byggchef på TrelleborgsHem.

Utvecklar landsbygden

En viktig del av TrelleborgsHems uppdrag utgör att skapa möjligheter för hela Trelleborg att växa – inte bara de centrala delarna. I Kurland på vackra Söderslätt utvecklas i skrivande stund ett antal radhus i TrelleborgsHems regi, moderna hyresrätter som ger villakänsla med egen tomt med naturen och golfbanan inpå knuten.
– I Smygehamn satsas det på fyra olika projekt som sammanlagt generar cirka 150 lägenheter. Vi har länge letat efter lämplig mark för att kunna bygga i Smygehamn, som är en av kommunens utvecklingsorter, berättar Håkan Drakarve.
– Även i Anderslöv har vi tre spännande projekt på gång som beräknas ge bortåt 100 nya bostäder, bland annat ombyggnad av ett gammalt epidemisjukhus till ett trivsamt boende i samhällets utkant med byns service på ena hållet och en storslagen utblick i det öppna landskapet åt det andra hållet.
– Vi har många fler exempel på hur vi har för avsikt att utveckla och stärka Trelleborgs landsbygd, och den gemensamma nämnaren i alla projekt är hållbarhet, fortsätter Håkan Drakarve. Vi bygger bostäder som ska hålla under decennier, som vi själva ska äga och förvalta, de investeringar vi gör idag kommer vi och Trelleborg att ha nytta av under lång tid framöver. Våra stundande projekt visar att vi lever som vi lär.