Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Fullt upp för familjeföretag inom byggställningsbranschen

Familjeföretaget Bege Plattform & Ställning AB är med och förverkligar flera av Skånes största byggprojekt. De flesta typer av moderna byggnadsställningar och arbetsplattformar hyrs ut och monteras av egna montörer som reser över hela södra Sverige.

När det gäller olika typer av byggnadsställningar och arbetsplattformar i stål är det få som slår Bege Plattform & Ställning på fingrarna. Företaget etablerades av Bengt Andersson tillsammans med de tre sönerna Johan Andersson, Peter Eker och Håkan Andersson, som alla är med och utvecklar företaget vidare.

Behöver rekrytera

Det byggs oerhört mycket nya bostäder, kontor, industrilokaler och andra typer av fastigheter över hela Skåne. Under 2020 kunde man på Bege Plattform & Ställning se en markant ökning, långt utöver vad man hade räknat med.
– Vi behöver rekrytera ganska omgående, vi har mer att göra än på många år. Det är en mycket positiv tillväxt vi ser framför oss och det är naturligtvis bra, men vi måste samtidigt möta en stor utmaning och det är kompetensförsörjningen, upplyser Peter Eker.
Idag är det inte många som ser ställningsbyggare som ett alternativ trots att det finns ett stort behov inom näringslivet.
– Många ungdomar vet inte vad det innebär att vara ställningsbyggare, men vi vill gärna bli mer synliga och uppmärksamma framtidens arbetskraft på de möjligheter som finns inom vår bransch, tillägger Peter.

Medverkar i stora projekt

Att Bege Plattform & Ställning är ett företag med framtiden för sig är uppenbart. Det märks speciellt i de projekt som företaget medverkar i, varav flera hör till Skånes största samhällsutvecklingsprojekt just nu.
Bege Plattform & Ställning har bland annat återkommande uppdrag i anslutning till den utveckling som sker på Skånes universitetssjukhus i både Malmö och Lund. Familjeföretaget levererar även ställningar och arbetsplattformar till andra storbyggen som till exempel ESS i Lund.
– Vi jobbar ofta på uppdrag av de största byggbolagen i regionen och därmed är vi även med i mycket spännande projekt. Ingen dag är den andra lik för oss, vi är med och utvecklar samhället genom de projekt vi medverkar i, säger Peter Eker.

Vill samarbeta mer med skolan

Det började i liten skala men idag sysselsätter Bege Plattform & Ställning 45 personer. De flesta är ställningsmontörer med lång erfarenhet från branschen.
– Att få tag på ställningsmontörer är inte helt lätt, därför är vi väldigt måna om den personal vi har. Vi ser till så att alla trivs och känner sig delaktiga. Det är högt i tak hos oss och en hög grad av medbestämmande, säger Peter Eker.
Bege Plattform & Ställning har ett långt samarbete med skolan i Trelleborg med omnejd, och har fått tag på en del kompetens den vägen. Peter Eker ser fram emot att få utveckla det samarbetet under 2021 med tanke på den expansion som sker inom byggbranschen just nu.