Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Lasarettet Trelleborg satsar på samarbeten för en attraktiv stad

När Trelleborg växer och utvecklas vill Lasarettet Trelleborg vara en medspelarna i byggandet av den attraktiva staden. En bra hälso- och sjukvård är en central del av ett välmående och livskraftigt samhälle. I en stad av Trelleborgs storlek har sjukhuset en större roll än att bara vara ett sjukhus. Allt handlar om samverkan.

Allt hänger ihop

Sjukhuschef Marco Brizzi tror att ett mindre sjukhus som Lasarettet Trelleborg, med sin dynamik, kan bidra till utveckling och tillväxt i området.
– I städer med universitetssjukhus och högskolor, sker samverkan mellan sjukhus och andra samhällsaktörer på ett mer självklart sätt. Dock ser vi att behovet av samverkan är lika stort i en stad av vår storlek och detta är något vi vill utveckla ännu mer.
– Att vara ett lyhört och serviceinriktat sjukhus tror vi kan gynna utveckling av det lokala näringslivet. När företag som söker efter en attraktiv etableringsort och ser Trelleborg vill vi vara sjukhuset som står för de värden man förväntar sig när det gäller främjande av hälsa och ett friskt liv, fortsätter han.

Fördel att vara mindre

Visionen är att hela Region Skåne ska samverka för en sund och stark utveckling, inte bara genom vården utan också genom samverkan med omgivningen. Det är ett ansvar som sjukhuset gärna vill ta. Möjligheterna att knyta ihop hälso- och sjukvård med näringslivs- och utvecklingsfrågor finns här, menar Marco Brizzi:
– Vi har avancerad teknik och hög kompetens och det är något vi vill dela med oss av till näringslivet och våra tre kommuner Trelleborg, Vellinge och Svedala när de vill ha det.
Lasarettet Trelleborg är ett litet sjukhus men det är ingen nackdel, tvärtom är startsträckan kortare för nya projekt, säger han:
– Som ett mindre sjukhus kan vi vara mer personliga och se till varje patients unika förutsättningar och möjligheter. Hos oss finns stora möjligheter för såväl patienter som för personal att vara med och påverka sjukhusets utveckling.

De verkliga framgångsfaktorerna

En stor utmaning för framtiden är att rekrytera och behålla personal.
– Här tror jag det är viktigt att satsa på aktiviteter som ger mervärde till de som väljer att jobba här och även att medföljande familjemedlemmarna kan erbjudas något betydelsefullt. Vi behöver också bli mer lyhörda för förändringar och förbättringsförslag från såväl våra patienter som kommun, näringsliv och våra medarbetare, menar Marco Brizzi.