Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Terrapro är med och tryggar Skånes infrastruktur

En trygg infrastruktur utgör grunden för välfärdssamhället, och Terrapro är med sin flexibilitet och kompetens företaget som ser till att vardagen fungerar för flera tusentals skåningar. Som företagsnamnet antyder handlar det om marknära tjänster.

Ordet Terra betyder jord eller mark på latin. Det är ett passande namn för ett företag som ägnar all sin tid åt att projektera, planera, gräva och schakta samt anlägga ny mark, nya vägar och ny kabelinfrastruktur i samtliga skånska kommuner. Att lägga order pro till namnet antyder företagets strävan efter att vara bäst inom sitt område.

Jobbar i alla skånska kommuner

Terrapro är förstahandsvalet när det gäller grävning vid akuta kabelfel och anlitas av Telias entreprenör för att sköta detta i alla Skånes kommuner. Det gäller för grävning av både fiber-och telekablar.
– Vi gräver för alla sorters kablar, ledningar och rör. Det finns ett stort investeringsbehov speciellt inom området kraftnät. Det svenska kraftnätet ska förnyas och förstärkas oftast rör det sig då om nergrävda kablar. Vi ser en stor utvecklingspotential inom området och kommer att satsa mycket på kompetens kopplat till detta, berättar Camilla Rosén, vd för Terrapro.
Camilla har tidigare arbetat som säljare inom industrin, bland annat med ansvar för elkomponenter. Hon har alltid uppskattat den praktiska sidan av jobbet, och det har hon också nytta av som vd för ett expansivt mark- och anläggningsbolag. Hon syns ofta ute på entreprenaderna tack vare sitt intresse för att lära sig hur allt fungerar i praktiken.
– För mig är det viktigt att vara synlig och delaktig för att vara en bra ledare, säger Camilla. Det genomsyrar för övrigt hela vår företagskultur. Vi är öppna och ärliga, vi tror på ömsesidig tillit och vi ser till att alltid göra rätt och leverera i tid. Vi vet att våra kunder uppskattar vår värdegrund och det är troligtvis därför vi har återkommande nöjda kunder.

Fullbokad vår

Eon och Telia är oftast slutkund, men även kommuner, bostadsrättföreningar och privat personer är kunder vi arbetar med.
– För oss betyder goda relationer allt. Vi tryggar viktig infrastruktur tillsammans med våra kunder, och i slutändan handlar det om att få vardagen att fungera. Därför kan man säga att vi också är en samhällsbyggare, fortsätter Camilla Rosén.
Inom en nära framtid ska äldre fiberkablar bytas över hela Skåne, och det regionala elnätet ska samtidigt förstärkas. Den här typen av verksamhet kan inte stanna av på grund av den rådande situationen med pandemin. Terrapro har en fullbokad vår att se fram emot.