Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Rikt kulturutbud stärker stadens attraktionskraft

Trelleborgs museums utställning. Foto: Trelleborgs Museer

Man skulle kunna skriva en hel bok om vad Trelleborg har att erbjuda för att alla ska kunna skapa en aktiv och meningsfull fritid. Kulturutbudet är bland landets främsta och Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver just nu ett väldigt intensivt utvecklingsarbete för att stärka stadens attraktionskraft ytterligare.

Kultur- och fritidsutbudet i en kommun säger ofta mycket om vilka värden som prioriteras. Bra hälsoperspektiv och god livskvalitet är synonymt med en meningsfull fritid vilket i sin tur bidrar till att öka attraktionskraften för vilken kommun som helst. I Trelleborg har utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter fått en väldigt tydlig och viktig roll för samhällets utveckling i sin helhet.

Pågående kulturprojekt

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud betyder mer för näringslivet än vad många tror. En attraktiv etableringsort ska inte enbart ha tillgång till byggklar mark och kunna hantera etableringsärenden snabbt. Minst lika viktigt är att det i närområdet erbjuds möjligheter för att skapa en aktiv och hälsosam fritid. Det är något som man verkligen har tagit fasta på i Trelleborg, som också är en av Sveriges mest föreningstäta kommuner.
På kultursidan görs stora satsningar som sätter tydlig prägel på staden. Ett exempel är att Axel Ebbes konsthall ska byggas ut, förhoppningsvis redan under 2021. Det blir en ganska omfattande utbyggnad i form av fler utställningshallar och pedagogisk verkstad bland annat.
Samtidigt pågår förnyelseprojekt inom andra områden, exempelvis i Stadsmuseet, som med både permanenta och tillfälliga utställningar söker involvera alla som besöker, bor och arbetar i Trelleborg.

Vill ge kulturen mer utrymme

En tydlig ambition som finns i Trelleborg är att öppna nya möjligheter och tillgängliggöra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för fler. För att det ska vara möjligt måste utbudet finnas nära till hands för en så bred målgrupp som möjligt. Att kulturen kan få utrymme på flera olika platser är det viktigaste, det är först då den kommer till verklig nytta. Därför söker man på Kultur- och fritidsförvaltningen utveckla samarbetet med såväl näringslivet som med den kommunala skolan.
– Vi har redan idag mycket pedagogisk verksamhet för barn och unga, men vill vidareutveckla det till en ny nivå. Det finns även mycket mer som kan utvecklas i vår relation med näringslivet och vi kommer att fokusera mycket på det nu under 2021, säger Jörgen Flink, förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborg.

Tillbaka till Trelleborgs vision

Till kulturutbudet räknas även den berömda trelleborgen, som är en rekonstruktion av en ringborg från vikingatiden. Jörgen Flink nämner även Trelleborgs badhus, som är vackert estetiskt utformat och öppet för alla.
– Vi har nog Sveriges vackraste badhus, både utvändigt och invändigt. Badhuset representerar för oss en tradition som vi gärna vill föra vidare.
Det finns bland annat vackra väggdekorationer som påminner lite om romerska bad. Det för tankarna tillbaka till Trelleborgs kommuns vision om att vara en kommun som främjar livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt, och där ingår bland annat god hälsa.

MotorHalland
BFL
Car-o-liner
Borlänge Energi