Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Välj det lokala – välj det hållbara

Skurups kommun är en attraktiv plats att bo, arbeta och driva företag på. På Skurups elverk har man noterat en stark tillväxttrend med fler förfrågningar gällande elhandel och bredband än någonsin. Att kommunen växer är uppenbart.

Skurups elverk ansvarar för elnätet i Skurups tätort och bygger sedan 2015 ett kommuntäckande öppet fiberoptiskt bredbandsnät. Skurups Elverk bedriver även elhandel i södra Sverige genom sitt dotterbolag Skurups Energihandel .

Tydlig tillväxttrend

Skurups elverk bygger successivt ut samt underhåller det nedgrävda elnätet i Skurups tätort. I dagsläget har man ungefär 4100 elnätskunder i Skurups tätort.
– Vi ser en tydlig tillväxttrend lokalt nu, och den gör att vi måste utveckla vår egen verksamhet så att vi även i framtiden kan möta våra kunders behov. Vi är mycket lokalpatriotiska och det är även våra kunder. Antalet kunder har vuxit snabbt på bara några år och vi förutspår en minst lika god tillväxt under kommande år, säger Stefan Möller, vd på Skurups elverk.
SkurupsElen är Skurups elverks lokala elhandel och den baseras på hållbara energikällor. Här råder fri konkurrens med alla andra elhandelsbolag men det som talar för SkurupsElen är naturligtvis det lokala och nära som Stefan Möller också framhåller. Att välja det lokala är i det här fallet synonymt med att välja det hållbara.

Bredband på landsbygden

PTS årliga bredbandskartläggning från 2019 visar att fler än 60 procent av alla hushåll och arbetsställen i Skurups kommun har fiberoptisk bredbandsanslutning. Fiberoptiskt bredband är den mest framtidssäkra tekniken som finns just nu vad gäller både utbyggnadsmöjligheter, pris och inte minst kapacitet.
Fiberbyggnationen fortsätter på landsbygden. Tack vare beviljat stöd från Länsstyrelsen och EU kommer Skurups Elverk att kunna bygga ut fiber till alla som beställt på landsbygden med lägre prisnivå fram till 30 november 2020. Sedan dess gäller pris per offert men Skurups elverk försöker pressa priserna så långt det går för att tillgängliggöra framtidens teknik för så många som möjligt. Mer än 93% av hushållen på landsbygden har beställt fiber vilket visar behovet av trygg och stabil elektronisk kommunikation.
– Vi har en stor landsbygd i Skurups kommun och att kunna erbjuda fiberbredband för alla i kommunen är en självklarhet för oss, det ligger i linje med våra direktiv och vår vision om att vara en hållbar samhällsbyggare. Nu när fler jobbar hemifrån behövs pålitliga uppkopplingar mer än någonsin och vi kommer att fortsätta bygga ut på landsbygden under 2021, lovar Stefan Möller.

Trelleborg Bo
Plantskola
Car-o-liner
FMV utbildning