Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Demokratin är värd att firas dubbelt upp

Det är ett viktigt år för Piteå. Staden fyller 400 år, och i år är det också 100 år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt med dragkraft av två pitebor. Demokratin, som ger oss möjlighet att påverka samhället och som också skyddar vår frihet att leva som vi vill, är värd att firas dubbelt upp.

Olle Lundqvist projektledare för Demokratidagarna i Piteå och konstnären Sture Berglund i Öjebyns gamla klocktorn som är Norrbottens äldsta byggnad.

I Piteå hyllas demokratin i år genom två stora inslag. Konstnären Sture Berglund skapar i skrivande stund en skulptur som ska hylla de två politiker, båda födda i Öjebyn, som var med och drev igenom förslaget för kvinnlig rösträtt för exakt 100 år sedan. Samtidigt filar projektledaren Olle Lundquist på en flerdagarskonferens som ska belysa värdet av demokratin i Sverige och i världen.

Konsten och demokratin

Piteå har en stark historisk betydelse för den svenska demokratin. Nils Edén var statsminister mellan 1917 och 1920. Eliel Löfgren var justitieminister under samma period och båda föddes i Öjebyn, som är gamla Piteå stad, under 1870-talet. Dessa herrar blev sedermera två centrala personer i kampen om att införa den moderna parlamentarismen i Sverige och därigenom också kvinnlig rösträtt.
I Öjebyn finns Norrbottens äldsta byggnad i form av ett klocktorn, tidigare en kastal, uppförd intill den gamla medeltida kyrkan. Sture Berglund har valt att med ett tydligt formspråk hylla Nils Edén och Eliel Löfgren, samt understryka deras koppling till Piteå och Öjebyn, genom att skapa en skulptur av klocktornet.
– Kastalens och klocktornets gåtfulla och historiskt kraftfulla uttryck kan i skulpturens förenklade formspråk ses som en hyllning till Nils Edéns och Eliel Löfgrens livsgärningar samt – i sin tur – bli en symbol för deras förtjänstfulla arbete i frågor gällande svensk demokrati och kvinnlig rösträtt, menar Sture Berglund.
– Extra spännande är att konstverket är så starkt förknippat med demokratin. Istället för att som så många andra har gjort skapa en staty av nyckelpersonerna, i det här fallet politikerna Edén och Löfgren, så har Sture Berglund valt att lyfta något som med stor sannolikhet hade en kraftfull inverkan på deras liv – nämligen landmärket i deras hemtrakter – klocktornet, säger Olle Lundquist är projektledare för både konstprojektet och för utformandet av Demokratidagarna i Piteå.

Demokratidagarna i Piteå

Piteå slår på stort – igen. Demokratin firas inte bara med konstverk som kommer att pryda riksdagshuset och Piteå stad, utan även genom konkreta handlingar i form av en konferens på temat demokrati. Olle Lundquist skissar just nu på innehållet och bjuder in politiker, demokratiforskare, framtidsforskare, statsvetare, historiker, debattörer, näringsliv, gräsrötter, eldsjälar med flera för att inför publik diskutera viktiga frågor som rör demokratin i Sverige.
– Min personliga uppfattning är att demokratin är hotad världen över. Därför är en demokratikonferens mycket viktig just nu för att vi i Sverige ska kunna utveckla, inte avveckla, demokratin och i hundra år till vara en demokratisk stormakt i världen. Demokratidagarna är i grunden ett evenemang för alla som bor och verkar i Sverige, och för att vi tillsammans även fortsättningsvis ska kunna vara ett föredöme för resten av världen, förklarar Olle Lundquist.
Under Piteås 400-årsfirande ska demokratins framsteg uppmärksammas då det samtidigt är hundra år sedan, i andrakammarvalet 1921, som Sverige fick allmän och lika rösträtt. Konferensen är planerad till första veckan i december i år.

Haparanda