Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Hitachi ABB Power Grids bidrar till den gröna energiomställningen

Cleantech, gröna kemikalier, miljöteknik, smart resursanvändning, återvinning och inte minst förnybar energi är i korta drag en kombination av lösningar som måste vidareutvecklas för att bromsa klimatförändringarna. Hitachi ABB Power Grids verkar inom energiomställningen och tillverkar produkter av stor betydelse för den gröna omställningen på global nivå.

Hitachi ABB Power Grids är en världsomspännande koncern som utvecklar och tillverkar produkter som bidrar till utvecklingen av det hållbara samhället på flera sätt. I Piteå tillverkas i huvudsak isolationskomponenter för tillämpning inom kraftindustrin, och som en del av namnet Power Grids antyder handlar det om komponenter för kraftöverföring. Globalt har verksamheten 36 000 medarbetare och hjälper kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur med säker och stabil kraftförsörjning för till exempel hållbar mobilitet, smarta städer och datacenter samtidigt som man vill skapa social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kompositstolpar bidrar till hållbar utveckling

Ett mycket bra exempel på hur verksamheten i Piteå bidrar till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle är de nya kraftledningsstolparna i komposit, som utvecklas och tillverkas i Piteå och som nu successivt testas och installeras på bred front över hela landet.

– De nya kompositstolparna har utvecklats för att ersätta de traditionella kreosotimpregnerade trästolparna som är en vanlig syn i de svenska landskapen, förklarar Jonas Holmgren, chef för enheten på Hitachi ABB Power Grids i Piteå.
De gamla stolparna har använts under lång tid och har ett enormt renoveringsbehov. Impregneringen tenderar dessutom att läcka ut i omgivningen och kan då skada miljön, inte minst vattendrag, över lång tid.

– Vi vill bidra till att de gamla stolparna fasas ut snabbare och erbjuder därför en riktigt bra och mer hållbar produkt som dels är impregneringsfri och därmed inte påverkar sin omgivning dels har en lång livslängd och som dessutom är helt underhållsfri. Vår stolpe kan till och med användas i skyddsområden, är lätt att installera och ökar dessutom personsäkerheten då den inte är elektriskt ledande, fortsätter Jonas Holmgren.

– Efter en pilotinstallation med ett 50-tal kompositstolpar i Småland samt en testinstallation på hemmaplan på uppdrag av PiteEnergi ser vi fram emot flera större installationsprojekt, tillägger han.

Innovationsdriven verksamhet

På Hitachi ABB Power Grids vill man inte bara följa teknikutvecklingen utan allra helst driva den. Det märks även på de samarbeten som företaget medverkar i. Precis som flera andra framåtsträvande företag i Piteå medverkar Hitachi ABB Power Grids i stiftelsen Innovation Pites verksamhet.

– Vi har ett starkt innovationsklimat inom Hitachi ABB Power Grids, men för att regionen ska dra nytta av det på ett bra sätt krävs utökad samverkan. Det är målet med Innovation Pite, som samlar nyckelspelare inom olika branscher med det gemensamma målet att bidra till utveckling och större innovationskraft lokalt. Som innovationsdriven verksamhet är vi gärna med och stöttar det, säger Jonas Holmgren.

För alla som vill driva utvecklingen

En annan drivkraft för Hitachi ABB Power Grids att medverka i satsningar som Innovation Pite är kopplat till att lyfta kommunen och regionen som en attraktiv plats för nya etableringar och för människor att bosätta sig på.

– Vi behöver se över vår kompetensförsörjning långsiktigt och då är platsens attraktionskraft en central komponent för att vi ska lyckas, konstaterar Jonas Holmgren.
Framtidens kraftnät behöver vara både smartare och mer robusta än dagens. Inom Hitachi ABB Power Grids utvecklas teknik och komponenter som ska bidra till att göra framtidens kraftnät både hållbara och skalbara. Alla som vill vara med och driva utvecklingen av den gröna omställningen gör klokt i att bekanta sig med Hitachi ABB Power Grids.