Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Näringsfastigheter och bostäder utgör grundläggande infrastruktur för hållbar tillväxt

Norrbotten har blivit ett centrum för teknikutveckling som stöttar den gröna omställningen, med Markbygden, Hybrit och nu senast H2 Green Steel som starka tongivare. Men i Norrbotten och inte minst i Piteå pågår samtidigt flera andra investeringar i hållbarhetens tecken, såsom byggnation av nya industrilokaler och bostäder.

De investeringar som pågår i norra Sverige uppmärksammas för sin tydliga koppling till miljömässig hållbarhet. En annan viktig del av hållbarhetsarbetet kretsar kring utvecklingen av nya och befintliga näringsfastigheter som bidrar till fler arbetstillfällen lokalt, samt inte minst bostäder som gör lokal tillväxt möjlig.

Bra lokaler bidrar till fler arbetstillfällen

Piteå Näringsfastigheters vision är att skapa förutsättningar för arbetstillfällen i generationer. En viktig del i arbetet för att uppnå visionen handlar om att skapa attraktiva och hållbara lokaler för etablering.
– Vi satsar brett och fokuserar på både industri- och kontorslokaler. Målet är att ha några procents vakanser så att vi snabbt kan tillgodose efterfrågan och underlätta nya etableringar i kommunen. Vi ska vara en samarbetspartner som underlättar insteget för alla som vill etablera sig i Piteå, säger Linda Rosén, vd på Piteå Näringsfastigheter.
Piteå Näringsfastigheter vill vara med under hela resan, från företagets första lokal till utveckling av nya lokaler för tillväxt. Att bygga för framtiden innebär för Piteå Näringsfastigheter att vara öppen för alla branscher och alla typer av etableringar. Ett exempel är etableringen av Lundkvists Trä på Haraholmen, för vilka Piteå Näringsfastigheter byggt helt nya lokaler i ett gemensamt bolag.
– Det finns en stark tradition kring företagande och entreprenörskap i Piteå som vi stöttar med vår verksamhet. Tillsammans utvecklar vi ett ännu starkare näringsliv lokalt, understryker Linda Rosén.

Pitebo storsatsar för framtiden

Det allmännyttiga bostadsbolaget Pitebo siktar högt från och med i år. Nu påbörjas några av bolagets största investeringar genom tiderna, både med renoveringar och nybyggen.
– Vi kommer att investera i underhåll och renoveringar på rekordnivåer, konstaterar Maria Adlers, vd på Pitebo.
Pitebo har ett omfattande bestånd av just äldre fastigheter där mycket av grundinfrastrukturen behöver förnyas. Det har nu beslutats att stora summor ska läggas på att byta ut och modernisera stora delar av beståndet, och vissa fastigheter kommer som exempel att få nya tak, ny ventilation och till och med nya uppvärmningssystem.
Det blir ett stort steg in i framtiden för Pitebo – och för hyresgästerna. Vissa hus kommer att få nya planlösningar, där stora lägenheter delas upp i ett antal mindre för att passa dagens efterfrågan. En lokal som tidigare haft förskoleverksamhet ska byggas om till moderna bostäder.
– Vi har väldigt mycket på gång och kombinerar renovering med nybygge i vissa projekt. Vi kommer troligtvis att jobba mer på den här nivån och med den här modellen, kombinerat underhåll, renovering och nybygge, för att på sikt kunna utveckla den lokala bostadsmarknaden, säger Maria Adlers.

Haparanda